DALI – standardisoitu digitaalinen valonohjausprotokolla

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) on standardisoitu digitaalinen valonohjausprotokolla. DALI-järjestelmän ovat kehittäneet Euroopan johtavat EL-liitäntälaitteiden valmistajat (Helvar, Osram, Philips ja Tridonic). Ajan myötä DALI-valmistajien joukkoon on liittynyt myös muita valaistusalan yrityksiä.

DALI – osoitteellinen digitaaliohjaus

DALI toimii kaksinapaisella kaapeloinnilla, jonka kautta kaksisuuntainen digitaalinen signaali siirtyy järjestelmän kaikkien yksiköiden välillä. Toisiinsa liitetyt EL-liitäntälaitteet, ohjauspaneelit, tunnistimet ja ohjelmointiyksiköt kommunikoivat keskenään. "Äly" on jaettu (lue: tallennettu) järjestelmän eri osiin. Tämän ansiosta järjestelmä on luotettavampi ja turvallisempi, koska se ei ole yhden keskusyksikön varassa.

DALI-järjestelmä on erittäin joustava ja tulevaisuuden kannalta turvallinen, koska asetuksia voi muuttaa yksinkertaisesti ohjelmoimalla, mikäli tilaratkaisut tai tilan käyttötapa muuttuu. Kaapelointia ei yleensä tarvitse muuttaa.

DALI-järjestelmä siirtää tietoa komponenttien välillä osoitteellisten digitaalisignaaleiden avulla. Koska signaali on digitaalinen, järjestelmän jokaista valaisinta ohjataan täsmälleen samalla tavalla käyttöyksikön ja valaisimen välisestä etäisyydestä riippumatta. DALI-säädöllä voidaan kompensoida silmän logaritminen toiminta, eli säätövaikutelma saadaan tasaiseksi.

Valaisimeen liitetään normaalien vaihe-, nolla- ja suojajohdinten lisäksi kaksi johdinta digitaalisignaaleille. Nämä johtimet ovat potentiaalivapaita, joten asennus on hieman yksinkertaisempi.

Digitaalinen ohjaussignaali ei myöskään reagoi ulkopuolisiin häiriöihin. Valot sytytetään ja sammutetaan DALI-johtimien kautta tulevilla digitaalisilla käskyillä. Sen vuoksi verkkojännite voidaan kytkeä ryhmäkeskuksesta suoraan valaisimiin.

DALIn yhdistäminen muihin ohjausjärjestelmiin

DALIn voi mainiosti yhdistää muihin ohjausjärjestelmiin, kuten analogiseen 1-10 V:n järjestelmään. Jos järjestelmässä ei ole tarvetta yksittäisten valaisinten ohjaamiseen tai valvontaan, tai mikäli tilassa halutaan ohjata valaisinryhmiä samalla tavalla, tarkoitukseen voi sopia esimerkiksi käyttöliittymä (muunnin) DALI – 1-10 V. Tällöin valaisimiin asennetaan EL-liitäntälaite analogiselle 1-10 V-valonohjaukselle, ja liitäntä tehdään käyttöliittymässä DALI – 1-10 V.

Tällä ratkaisulla valaisimia voidaan ohjata keskitetysti esimerkiksi DALI-paneeleiden avulla. Ratkaisu on taloudellinen, sillä sen myötä yhdellä DALI-osoitteella voidaan ohjata useaa valaisinta. Vastaava toiminto voidaan toteuttaa myös digitaalisella DSI-protokollalla toimivilla EL-liitäntälaitteilla varustetuilla valaisimilla, jolloin käytetään DALI-DSI muunninta.

 • Osoitteellisuus. Mahdollistaa eri valaisinten/EL-liitäntälaitteiden ohjaamisen erikseen samassa järjestelmässä. Enintään 64 osoitetta/järjestelmä.
 • Valaistustilanteet ja ryhmittely. Mahdollisuus erilaisten valaistustilanteiden ohjelmointiin. Jokaisessa järjestelmässä voi olla 16 valaisinryhmää ja 16 erilaista valaistustilannetta.
 • Valaisinten sytytys ja sammutus tapahtuu digitaalisen komennon kautta.
 • Digitaalisten viestien ohjauskaapeleissa ei ole napaisuutta (plus/miinus), mikä vähentää virhekytkentöjen määrää.
 • Digitaalinen ohjaussignaali ei reagoi muiden johtimien aiheuttamiin häiriöihin. Ohjauskaapelin voi asentaa verkkojännitejohdon yhteyteen, koska häiriövaaraa ei ole (huomaa kuitenkin, että myös ohjauskaapelin on oltava vahvavirtatyyppiä).
 • Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron ohjausväylän kautta. Järjestelmän komponenttien tila- ja mahdolliset virheilmoitukset voidaan välittää erilliseen ohjelmaan.
 • Ohjaussignaalit siirtyvät samanlaisina kaikkiin valaisimiin ohjaskaapelin pituudesta riippumatta.
 • Digitaalitekniikka mahdollistaa myös järjestelmän ohjauksen tietokoneella.
 • DALI voidaan integroida myös kiinteistöautomaatiojärjestelmään (esimerkiksi KNX).
 • Useita DALI-järjestelmiä voi nykyään ohjata Ethernet-verkkoon kytketyillä reitittimillä.

Huomaa

 • Asennuksen jälkeen järjestelmä on ohjelmoitava. Ohjelmointi tehdään seinäpaneeleiden, kaukosäätimen tai tietokoneohjelman kautta. Suurissa järjestelmissä suosittelemme tietokoneen käyttämistä.
 • DALIa varten tarvitaan ohjauspiiri, johon syötetään virtaa. Virranvoimakkuus saa olla enintään 250 mA, mikä saadaan liittämällä järjestelmään ulkoinen DALI-virtalähde, eli “Power supply”. Jos piiriin syötetään liian suurta virtaa, tiedonsiirto keskeytyy tai komponentit voivat vaurioitua. Tämän vuoksi on tärkeää, että DALI-järjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan oikein.
 • Ohjauspiirin kaapelin maksimipituus on 300  m.
 • Myös ohjauspiirin kaapeloinnin on oltava 230 V kestävä.
 • Eri valmistajien yksiköiden ominaisuudet vaihtelevat jonkin verran.