Tila kommunikoinnille, luovuudelle ja keskittymiselle.

Toimistojen ja työpisteiden valaistus. 

Monet meistä ovat valveillaoloajasta yhtä paljon töissä kuin kotonaan, usein sisällä ja sähkövalossa. Useissa tutkimuksissa on tunnistettu, että oikea valaistus ja sen mukauttaminen helpottavat mahdollisuuksia työn tekemiseen hyvin ja tuottavasti. Toimiston työympäristöä säätelevät määräykset ja standardit, mutta me Fagerhultilla tiedämme – koska olemme tutkineet paljon valon vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin – että siihen voi tuoda myös lisäarvoa.   

Haluamme edistää valaistusratkaisujemme avulla kestävän kehityksen mukaista työympäristöä, jonka lähtökohtana ovat ihmiset. Työympäristöä, jossa yksilöiden ja työtehtävien mukaan suunniteltu valaistus parantaa osaltaan jokaisen työntekijän työympäristöä.

 

 

Toimisto

Uutiset

Mikä toimistotilan tarkoitus on?

Millaisen toimistotilan tarvitsemme? Vai tarvitsemmeko?  Nämä kysymykset voivat olla nyt ajankohtaisia monissa yrityksissä. Joustava ja digitaalinen toimintamalli kuluneen epätavallisen vuoden aikana on muuttanut tapaa, jolla tarkastelemme työpaikan perusolemusta. Mutta entä pandemian jälkeen: mikä on fyysisen toimiston merkitys? Artikkelissa kerromme hieman siitä, mikä toimiston tarkoitus meidän mielestämme on. Klikkaa lukemaan.

Lue artikkeli

Anna meidän neuvoa

Erityyppiset valaistusratkaisut soveltuvat erityyppisiin työtehtäviin tai työvaiheisiin. Digitaalisen Recipe of Light -työkalumme ja valaistusoppaidemme avulla voimme helposti visualisoida eri valaistusratkaisujen erot ja tehosteet. Tiedon ja ymmärryksen avulla on helpompi tehdä harkittuja ja hyvin perusteltuja päätöksiä.

Lue valaistusoppaamme 

Tutustu Recipe of Lightiin

Standard

Valaistuksen suunnitteluohjeet

Vuodesta 2003 lähtien käytössä on ollut eurooppalainen valaistusstandardi EN 12464-1. Standardi pyrkii antamaan neuvoja ja ohjeita sisätyöpaikkojen valaisemiseen mahdollisimman hyvin. Äskettäin, syksyllä 2021, julkaistu standardin tarkistettu versio antaa ohjeistuksia muun muassa tilan valoisuutta ja ympäröivän valon määrää koskeviin asioihin entistä tarkemmin.

Lue lisää standardista

Älykäs yhteistyö

Tulevaisuuden toimisto on älykäs toimisto. Se on fakta, ei vain ehdotus. Teknisten infrastruktuurien integroinnilla helpotetaan tiedonkulkua ja viestintää, jolloin työntekijöiden arki helpottuu.

Organic Responsen ja Fagerhultin valaisimiin asennettujen tunnistinyksiköiden langattoman verkon avulla voimme tarjota älykkäämpien palveluiden käyttöönottoa muuhunkin kuin valaistuksen säätämiseen. Älykkään yhteistyön myötä myös erilaisten muiden toimintojen yhdistäminen valaistukseen, esimerkiksi ilmastointi, turvallisuuspalvelut tai vapaan kokoustilan varaaminen, tulee mahdolliseksi.

 

Organic Response

HCL ja DDL – valon vaikutus

Ihminen on monimutkainen olento. Emme ole vain biologisia organismeja, vaan olemassa oloamme ohjaa yhtä lailla myös tunne-elämä. Ympäristö vaikuttaa meihin samalla tavalla kuin muihinkin eläviin olentoihin. Käsitteet Human Centric Lighting (HCL) ja Double Dynamic Lighting (DDL) kuvaavat ihmisen suhdetta valoon ja sen vaikutuksia hyvinvointiimme. HCL on kokonaisvaltainen lähestymistapa ihmisten visuaalisten, biologisten ja emotionaalisten tarpeiden täyttämiseen valaistussuunnittelulla, kun taas DDL on valaistuksen mukauttamista reaaliajassa päivänvalon täydentämiseksi.

HCL-DDL-Fagerhult.png

Human Centric Lighting (HCL)

HCL on kokonaisvaltainen tapa tarkastella valon ja sen puuttumisen vaikutuksia meihin ihmisiin. Verkkokalvoillamme on reseptoreita, jotka vaikuttavat unihormoni melatoniinin (matalilla valaistustasoilla) ja stressihormoni kortisolin (korkeilla valaistustasoilla) erittymiseen. Ne ovat myös suorassa yhteydessä ihmisaivojen siihen osaan, joka ohjaa vuorokausirytmiämme ja biologista kelloamme. Tutkimuksen pohjalta voimme luoda päivänvaloa muistuttavaa sähkövaloa, mikä johtaa terveyteen positiivisesti vaikuttaviin sisäympäristöihin.

Lue lisää HLC:stä

Double Dynamic Lighting (DDL)

DDL on sisävalaistuksen uusi valaistussuunnittelukonsepti, joka keskittyy valaistuksen psykologisiin kokemuksiin. Mitä erilaiset valaistukset saavat meidät tuntemaan? Voiko valaistuksella parantaa ihmisten mielialaa ja hyvinvointia? Se on yritys jäljitellä vaihtelua ja dynamiikkaa, joita esiintyy luontaisesti päivänvalossa ulkona. Tämän avulla voidaan rakentaa entistä luovempia, innostavampia ja aktiivisempia sisäympäristöjä.  

Lue lisää DDL:stä

Melanooppinen kerroin

Tiesitkö, että on olemassa helppo tapa laskea, kuinka paljon valoa toimistossa tarvitaan vuorokausirytmin tukemiseksi? Melanooppinen suhde on kerroin, jota käytetään ihmisten biologiset tarpeet huomioivien valaistusympäristöjen suunnittelussa. Me Fagerhultilla ilmoitamme kaikkien valaisimiemme melanooppisen kertoimen. Haluamme helpottaa viihtyisien tilojen suunnittelua.

Lue lisää melanooppisesta kertoimesta

CLO_1.gif

Säästä energiaasi

Paras mahdollisuutemme vaikuttaa asioihin tänään on vähentää valaisintemme energiankulutusta käytön aikana. Voimme tehdä sen kahdella tavalla: käyttää valonohjausmahdollisuuksia tai käyttää valaisimia, joiden valovirta pysyy vakiona koko elinkaaren ajan – Constant Light Output (CLO) L100.

Käyttämällä toimistovalaisimissa ohjausta integroiduilla sensoreilla valaisinten käytönaikainen hiilidioksidivaikutus vähenee merkittävästi. Lisäksi vakiovalovirtaa eli CLO-L100 -valaisimia käytettäessä valaisimen valaistustaso pysyy käyttöönoton samalla tasolla (50 000–100 000 tuntia) monta vuotta eteenpäin. Tämä vähentää ylimitoitusta, mutta pitää saman huoltokerroin valaisimessa. Se säästää energiaa tulevaisuutta varten.  

Platinan

Innovatiivinen ja räätälöity valaistus 

Platinan on yksi suurimmista innovaatioprojekteistamme, joka haastoi meitä ajattelemaan uudella tavalla. Minimalistisen ja lineaarisen valaisimen luomiseksi meidän oli löydettävä täydellinen tasapaino muotoilun, valomukavuuden ja energiatehokkuuden välillä. Tiiviillä vuoropuhelulla ja ajattelemalla uudella tavalla löysimme oikean ratkaisun. 

Referenssikohde

Origin Workspace

Referenssikohde

Unilever

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.