CLO ja L100

CLO ja L100 – ympäristöystävällinen ja taloudellinen valinta

LEDien valovirta pienenee käyttötuntien karttuessa. Valovirran alenema on enemmän tai vähemmän lineaarista koko LEDin käyttöiän aikana, riippuen LED- ja valaisintyypistä.

Valovirran alenemaa voidaan kompensoida käyttämällä valaisimessa ohjelmoitavaa liitäntälaitetta. Ominaisuutta kutsutaan vakiovalovirraksi, CLO:ksi (Constant Light Output).

LEDin L-arvo kertoo LEDien valovirran aleneman suuruuden erikseen ilmoitetun ajan kuluttua. L100-arvo tarkoittaa, että LEDien tuottama valomäärä on sama (100 %) kuin ensimmäiselläkin käyttökerralla. Esimerkiksi L80-valaisimet ovat tässä ajassa menettäneet 20 % alkuperäisestä valotehostaan.

Mitä etua CLO-valaisinten vakiovalovirrasta on?

L100-arvon omaavat CLO-tekniikalla varustetut valaisimet parantavat suunnittelun huoltokerrointa ja mahdollistavat paremmin optimoitujen ja kestävää kehitystä tukevien tilojen rakentamisen. Optimointi perustuu ylimitoittamisen vähentymiseen, koska valovirran alenemaa ei tarvitse huomioida suunnittelussa. Tämä pienentää asennuksen kuluttamaa kokonaistehoa ja jopa käytettävien valaisimien lukumäärää. Moninkertaista säästöä: energiankulutuksessa, hankinnassa ja asennustyössä – ympäristöystävällinen ja taloudellinen valinta.

Miten L100 saavutetaan?

Valaisimen valovirta pysyy tasossa L100, kun liitäntälaite ohjelmoidaan kasvattamaan syöttövirtaa ajan kuluessa. Menetelmällä kompensoidaan LEDien valovirran alenemaa. Valaisimen valovirta pysyy vakiona, vaikka itse LEDin ominaisuudet muuttuvat.

Huoltokertoimen laskeminen

L-arvon on hyvä olla korkea, sillä se muodostaa pohjan valaistussuunnittelussa käytettävälle huoltokertoimelle. Huoltokerroin lasketaan kertomalla L-arvo (eli valovirran alenema) valonlähteen eloonjäämiskertoimella, valaisimen alenemakertoimella ja huonetilan alenemakertoimella.

Laskentatapa sisältyy Lighting template -malliin, joka auttaa määrittämään myös kaavassa käytettävät arvot. Esimerkissämme lasketaan huoltokerroin toimistohuoneelle, jossa avoin ripustettu toimistovalaisin, joka puhdistetaan kolmen vuoden välein. Valaistusvoimakkuuden tavoitearvo on 500 luksia 50 000 tunnin kuluttua. Mikäli valaisimen L-arvo on 80, huoltokertoimeksi tulee 0,71, ja käytettäessä CLO-valaisinta, jonka L-arvo on 100, huoltokerroin on 0,89.

Lighting template -malli

   L80  L100
 Valovirran alenema (LLMF)  x 0,80  x 1,00
 Valonlähteen eloonjäämiskerroin (LSF)  x 1,00  x 1,00
 Valaisimen alenemakerroin (LMF)  x 0,94  x 0,94
 Huonetilan alenemakerroin (RSMF)  x 0,95  x 0,95
 Huoltokerroin (MF)  = 0,71  = 0,89

 

 

 

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä Fagerhultiin, kerromme mielellämme lisää.