Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration (EPD) on kansainvälisesti standardoitu muoto tuotteiden ympäristöselosteille. EPD tarjoaa läpinäkyvää, varmistettua ja vertailukelpoista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. 

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tekemään tietoisia valintoja kertomalla tuotteidemme ympäristövaikutuksista ympäristöselosteissa.

Tavoitteena pienempi ilmastojalanjälki

Viisaasti ja oikealla tavalla toimiminen vaatii osaamista ja selkeitä tavoitteita. Teemme vastuullisuustyössämme perusteellisia elinkaariarvioita (LCA) omien ympäristövaikutustemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten laskemiseksi koko elinkaaren ajalta. Tulos muodostaa perustan korkealle asetetuille tavoitteillemme ja ohjaa meitä eteenpäin työssämme. Jokainen raportoimamme EPD-ympäristöseloste perustuu yksityiskohtaiseen elinkaarianalyysiin.

EPD-ympäristöseloste

Läpinäkyvyyttä kaikissa vaiheissa

EPD-ympäristöselosteen mukainen tuote ei ole automaattisesti kestävä tuote tai tuote, jolla on vähäinen ympäristövaikutus. EPD:n tarkoitus on antaa tuotetta koskevaa ympäristötietoa – tietoa ja faktoja, jotka puolestaan voivat tarjota uusia näkemyksiä sekä valmistajille että asiakkaille. Eri moduuleista A1–C4 saatujen arvokkaiden tietojen avulla voimme keskittyä alueisiin, jotka vaikuttavat jalanjälkeen eniten.

Ympäristöselosteemme on laadittu ISO 14025 -standardin mukaisesti, mikä tekee niistä vertailukelpoisia muiden vastaavien tuotteiden ympäristöselosteiden kanssa. Kaikki selosteet ovat kolmannen riippumattoman osapuolen tarkastamia, mikä varmistaa ympäristövaikutusten raportoinnin läpinäkyvyyden koko elinkaaren ajan. Ympäristöseloste on yleensä voimassa viisi vuotta, ellei tuotantomenetelmissä tapahdu merkittäviä muutoksia. 

epd_schema_v6.png

EPD-ympäristötuoteseloste

Eri EPD-ympäristöselosteiden vertailu

Kaikki ympäristöselosteet laaditaan yhtenäistettyjen lomakkeiden pohjalta, jotta kaikki moduulit sisältävät samantyyppistä tietoa. Analyysissä käytettävien tietojen tuottaminen voi kuitenkin vaihdella, ja eri valmistajat ovat voineet tehdä erilaisia olettamuksia ja rajoituksia. Ympäristöselosteessa kuvataan aina olettamuksia kunkin moduulin osalta. Moduulista A4 eteenpäin tehtäviä olettamuksia ovat muun muassa myyntihistoriadataan perustuvat kuljetusmatkat, esimerkiksi ruotsalaisen energiayhdistelmän käyttö tai Lighting Europeen perustuva elinajanodote.

Otamme liitäntälaitteen aina mukaan laskelmiin

Ilman liitäntälaitetta tuotteemme eivät toimi, joten mielestämme se on tärkeä sisällyttää aina laskelmiin. Se, onko liitäntälaite mukana laskelmissa vai ei, voi tehdä suuria eroja tuloksiin, mutta sisällyttämistä EPD-ympäristöselosteeseen ei vaadita.

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia

 

EPD-standardin mukaan sama EPD-ympäristöseloste voi sisältää useita tuotteita, mutta niiden ympäristövaikutukset saavat erota +50–-50 prosenttia toisistaan. Yleisissä tiedoissa kerrotaan aina, mitkä tuotteet sisältyvät ympäristöselosteeseen ja kuinka suurta vaihtelu on GWP-fossil-indikaattorin A1-A3-moduuleissa. Esimerkiksi Pleiad G4:n EPD sisältää Pleiad G4 125:n, Pleiad G4 165:n ja Pleiad G4 205:n, koska ne eroavat suurelta osin ainoastaan kokonsa osalta.

CO2e tarkoittaa hiilidioksidiekvivalentteja. Tämä on tärkeä tekijä, jotta eri kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vertailla niiden ilmaston lämmityspotentiaalin mukaan. Kaasujen lämmityspotentiaalin (GWP) avulla ne voidaan muuntaa hiilidioksidiekvivalenteiksi. Näin ollen esimerkiksi metaani edistää kasvihuoneilmiötä 28 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi. Yhden tonnin metaanipäästö vastaa siis 28:aa hiilidioksiditonnia.

Ympäristövaikutusluokat ilmaistaan tieteellisellä tavalla lukuna esittämällä luku eksponenttimuodossa ja korvaamalla osa luvusta E + n:llä, jossa E (joka tarkoittaa eksponenttia) kertoo edellisen luvun 10 potenssiin n:llä. Näin vältetään useiden desimaalien käyttö taulukossa. Indikaattori, jonka edessä on plus-merkki, kuten +1,26E1, tarkoittaa negatiivista ilmastovaikutusta.

  • Luku 1.26E1 kirjoitetaan 12,6.
  • Luku 4,84E‐1 kirjoitetaan 0,484.
  • Luku 6,68E0 kirjoitetaan 6,68.

GWP tarkoittaa ilmaston lämmityspotentiaalia (Global Warming Potential). Ilmastokysymyksissä GWP mainitaan usein kertoimena (ilmaistaan CO2e) mikä tarkoittaa, että kaikki kasvihuonekaasut on muunnettu vastaavaksi määräksi hiilidioksidia (CO2). EPD:n tulostaulukossa GWP-fossil on se, joka on parhaiten vertailukelpoinen eri tuotteiden välillä. GWP Total on tuotteen koko elinkaarta tarkasteleva indikaattori.

Cradle to Gate (kehdosta portille) tarkoittaa arvoja tuotteen elinkaaren kolmesta ensimmäisestä vaiheesta A1–A3. Tähän sisältyvät raaka-aineiden hankinta (A1), kuljetus tehtaalle (A2) ja tuotanto (A3). Tämä on elinkaaren osa, jossa on vähiten olettamuksia, joten sitä on helpoin vertailla eri tuotteiden tai toimittajien välillä. Vertailtaessa A1–A3-vaiheita eri tuotteiden välillä on tarkasteltava GWP-fossil-arvoa. 

Cradle to Grave (kehdosta hautaan) tarkoittaa, että tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta (A1) lopulliseen jätehuoltoon (C4) otetaan huomioon. Mitä pidemmälle tuotteen elinkaari etenee, sitä enemmän olettamuksia on tehty. Esimerkiksi käyttövaihe voi olla harhaanjohtava riippuen siitä, missä päin maailmaa tuotetta käytetään, koska eri energiayhdistelmät antavat erilaisia tuloksia. Vertailtaessa A1–C4-vaiheita eri tuotteiden välillä on tarkasteltava GWP-total-arvoa.

Täältä löydät EPD-ympäristöselosteemme

Tällä hetkellä saatavilla olevat EPD-ympäristöselosteet löytyvät kohdasta Lataukset, tuotesuodatuksestamme tai vastaavalta tuotesivulta.

Etsi tuotteita, joilla on EPD-ympäristöseloste