Sustainability_Circular_solutions.png

Kiertotalouden ratkaisut.

Ajattelemme pitkäjänteisesti, haastamme syvään juurtuneita ajatusmalleja ja näemme kiertotalouden ainoana suorana tienä eteenpäin. Haluamme vastata uusien tuotteiden ja ratkaisujen kasvavaan kysyntään tavalla, joka kestää ajan hammasta ja mahdollistaa uudelleenkäytön tai kierrätyksen. Kehitys- ja valmistusprosessimme perustuukin useisiin kiertotalouden mukaisiin suunnitteluperiaatteisiin, joissa panostetaan pitkäjänteisyyteen ja selkeään tulevaisuudennäkymään.

 

TAVOITTEEMME:
 

– kiertotalouden liiketoimintamallien luominen ja toteuttaminen

– uusien tuotteiden korjaamisen, kunnostamisen, uudelleenkäytön tai kierrätyksen mahdollistaminen.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

YK:N TAVOITE NRO 12

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Vuoteen 2030 mennessä meidän on vähennettävä jätteen määrää merkittävästi ja samalla luotava kestävä tapa hallita ja käyttää luonnonvaroja. Haluamme osaltamme turvata kestävät kulutus- ja tuotantomallit. Tämän osalta uudet liiketoimintamallit, joissa ajattelemme uudella ja erilaisella tavalla, ovat olennaisen tärkeitä.
 

12.2 Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

Uusien liiketoimintamallien avulla voimme edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä.

12.5 Jätteen määrän merkittävä vähentäminen

Ehkäisemme ja vähennämme jätteen syntymistä jo suunnitteluvaiheessa ja käyttämällä tuotteissamme uusiomateriaaleja sekä varmistamalla, että tuotteet voidaan lopulta kierrättää.

Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kiertotalousajattelua hyödyntämällä voimme käyttää ja kierrättää resursseja kestävämmin ja pidemmällä aikavälillä. Re:Furbish-konseptilla päivitämme vanhempaa designia ja teknologiaa tämän päivän edistysaskelilla ja innovaatioilla, jotta ne vastaavat huomispäivän vaatimuksia. Re:Furbish-konseptilla voimme uudistaa ja käyttää uudelleen olemassa olevia valaistusratkaisuja. Uusilla LED-valonlähteillä ja Organic Response -valonohjauksen kautta tapahtuvalla intuitiivisella valonohjauksella voidaan säästää paljon energiaa. Lisäksi valaistus voidaan mukauttaa yrityksen nykyisiin tarpeisiin ja lisätä sekä valon laatua että valomukavuutta.

Yksi esimerkki on Humlegården Fastigheter AB:n ohjauksella toteutettava kestävän kehityksen Greenhouse Solna Strand -projekti, jossa 2 700 vanhaa valaisinta hyödynnetään uudelleen – ja säästetään ympäristöä peräti 75 hiilidioksiditonnin verran. Uudet valaisimien osat testataan laboratoriossamme, rakennetaan uudelleen ja modernisoidaan paikan päällä sekä päivitetään nykyaikaisiksi läsnäolo- ja päivänvalo-ohjauksella toimiviksi LED-valaisimiksi, joita hallitaan Organic Responsella.

Kvisten on sekä uusiomateriaalista että kierrätysmuovista valmistettu valaisin. Löysimme uuden ja ilmastoystävällisen materiaalilähteen käyttämällä uudelleen käytöstä poistettujen televisioiden heijastimia. Kun televisiot puretaan, heijastimet otetaan talteen ja lähetetään toimittajallemme, joka leikkaa ne sopimaan uuteen käyttötarkoitukseensa Kvistenissä. Kiertotalousajattelulla luomme synergiaa muiden alojen kanssa ja vähennämme samalla fossiilisten ja neitseellisten materiaalien käyttöä.

Haluamme erottua joukosta ja edistää siirtymistä enemmän kiertotalouteen panostavaan rakennus- ja kiinteistöalaan Ruotsissa. Sen vuoksi olemme liittyneet kiertotalouteen perustuvan rakentamisen keskukseen (CCbuild). Se on alusta, jolla alan toimijat tapaavat ja tekevät yhteistyötä kierrätyksen ja kiertotalouden materiaalivirtojen parissa rakennus-, purku- ja hallintoasioissa. Alustan kautta voi myös osallistua Fagerhultin Re:Furbish-kiertotalouskonseptiin. CCBuildia johtaa Ruotsin ympäristöinstituutti (IVL Svenska Miljöinstitutet), ja se on kehitetty laajassa yhteistyössä yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa.

Valitettavasti tuotteemme eivät elä ikuisesti. Siksi on tärkeää, että elinkaarensa lopussa oleva valaisin voidaan kierrättää ja sen materiaaleja hyödynnetään uusien tuotteiden luomiseen. Valaisin tulee elinkaaren lopussa kierrättää ja lajitella sähkö- ja elektroniikkajätteeksi, jolloin mahdollisimman paljon materiaalista voidaan hyödyntää uudelleen. Suomen markkinoilla Elker vastaa sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyksestä ja heidän verkkosivuiltaan on mahdollista löytää lisätietoa valaisimien kierrätyksestä käyttöiän lopussa. Muilla markkinoilla teemme yhteistyötä vastaavien organisaatioiden kanssa, joiden kautta täytämme sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaisia tuottajavastuumme.

Suulakepuristetusta alumiinista valmistettuja valaisimia kierrätettäessä on yleistä, että materiaalin ominaisuudet heikkenevät (downgrading) ja niitä käytetään esimerkiksi painevalussa. Aloitimme pilottiprojektin liittyen Norwegian Propertyyn, joka haluaa tehdä Oslon Snarøyveien 30:n rakennuksesta energiatehokkaamman.
 Näimme silloin mahdollisuuden hyödyntää suurempi määrä Notor -valaisimia tutkiaksemme mahdollisuutta kierrätykseen ja kiertotalousprosesseihin.

Pilottiprojekti toteutettiin yhteistyössä johtavan alumiini- ja energiayhtiö Hydron kanssa, joka pyrkii kestävään tulevaisuuteen tavoitteenaan luoda elinvoimaisia yhteisöjä ja kehittää luonnonvaroista innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja.

Ympyrän sulkemiseksi ja materiaalilaadun varmistamiseksi valaisimet irrotettiin ja kuljetettiin Fagerhultin tehtaallemme, jossa ne purettiin ja lajiteltiin. Sieltä ne lähetettiin Hydrolle, alkuperäiselle valmistajalle, jossa alumiini sulatettiin, käsiteltiin ja voitiin näin ollen muotoilla uudelleen. Olemme yhdessä pystyneet ylittämään aiemmin mahdollisen rajoja – ja ottaneet suuren askeleen mahdollistaaksemme prosessit, joissa suulakepuristettuja alumiinivalaisimia voidaan kierrättää tulevaisuudessa.

Lue lisää pilottiprojektista Fagerhult ✕ Hydro

life-earth-on-black.gif

Elinkaarianalyysimme (LCA) osoittavat, että käyttäjän valitessa fossiilivapaan sähkön materiaalit muodostavat noin 85 prosenttia valaisimen elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista. Materiaalien vaikutuksen vähentämiseksi pyrimme luomaan ja toteuttamaan kiertotalouden liiketoimintamalleja. Haluamme myös varmistaa, että uudet tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan korjata, kunnostaa, käyttää uudelleen tai kierrättää.

Neljä ensisijaista toimenpidealuettamme

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energiatehokkuus

Lue lisää

Sustainability_Pure_materials.png

Puhtaat materiaalit

Lue lisää

Sustainability_Conscious_production.png

Vastuullinen tuotanto

Lue lisää ​ mer