Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä ympäristövaikutusten laskemiseksi tuotteen koko elinkaaren ajalta – luonnonvarojen käytöstä siihen asti, kunnes tuotetta ei enää käytetä ja sen hävittämisestä on huolehdittava. Lisääntynyt tietoisuus ympäristö- ja kestävyyskysymyksistä on johtanut ilmastoselosteiden ja LCA-laskelmien lisääntyneeseen kysyntään.

Täältä näet joidenkin tuotteidemme ilmastovaikutukset tekemiemme analyysien perusteella. Olemme yksinkertaistaneet tuloksia jakamalla elinkaaren viiteen eri vaiheeseen. Suoritamme laskelmamme standardien ISO 14040 ja 14044 mukaisesti.

Luonnonvarojen käyttö
Tuotanto
Kuljetus
Käyttö
Loppukäsittely

Luonnonvarojen käyttö Tuotanto Kuljetus Käyttö Loppukäsittely

~25 % < 1 % <1% ~75 % < 1 %

Tiedämme, että jatkossa materiaalivalinnoilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys. Siksi Fagerhult pyrkii käyttämään tuotekehityksessään innovatiivisia, uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja vaihtoehtona perinteisille neitseellisille ja fossiilisille materiaaleille. Tavoitteenamme on, että valaisimemme valmistetaan 80-prosenttisesti uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä.  

Mitatut arvot koskevat keskivertovalaisinta, joka on valmistettu tehtaallamme ja valmistusyksikössämme Fagerhultissa Habossa.

Vaikka valaisimiemme ympäristövaikutus tuotantovaiheessa on tällä hetkellä suhteellisen pieni, työskentelemme jatkuvasti parannusten ja kehityksen parissa pienentääksemme sitä entisestään. Tuotantomme toimii 100 % uusiutuvalla energialla, esimerkiksi tehtaan katolle asennetuilla aurinkokennoilla paikallisesti tuotetulla sähköllä. Pyrimme myös aina kierrättämään materiaaleja omassa toiminnassamme mahdollisimman paljon sen sijaan, että polttaisimme niitä energiaksi. 

Kuljetustemme ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäiset. Yhtenä selityksenä on se, että olemme lähellä asiakkaitamme ja toimitamme enimmäkseen kuorma-autolla, mikä ei tuota kovin suuria päästöjä suhteessa muihin kuljetustapoihin. Lisäksi tuotteemme lähetetään suoraan asennuspaikalle, mikä vähentää tehtäviä matkoja ja pitää ympäristövaikutuksen pienempänä.  

Valaisimiemme suurin ympäristövaikutus on silloin, kun ne ovat asiakkaiden käytössä. Yksi tapa vähentää energiankulutusta ja samalla ympäristövaikutusta on valita valaisimet, joissa on valonohjaus ja valovirran tasaisena pitävä CLO-järjestelmä. Käyttäjä voi myös tarkistaa energiavalinnan ja valita uusiutuvan sähkön aurinko-, tuuli- tai vesivoimasta.

Käyttölaskelma on laskettu ruotsalaisella sähkösekoituksella ja ilman ohjausta.

Vaikka rakastamme valaisimiamme, ne eivät elä ikuisesti. Tiedämme, että jossain vaiheessa myös ne on haudattava. Siksi emme liimaa osia yhteen, kun kokoamme tuotteemme. Ruuvaamme tai napsautamme osat yhteen taivutetuilla kielekkeillä. Tämä puolestaan helpottaa valaisimien purkamista ja materiaalien erottamista niin, että ne on helppo kierrättää. 

LCA.gif

Pure Materials

Valmistamme ainoastaan LED-valaisimia ja meillä on laaja valikoima valaistuksenohjausratkaisuja, jotka yhdessä tarjoavat markkinoiden energiatehokkaimpia ratkaisuja. Tehokkaampien ratkaisujen ja puhtaamman sähkön lisäksi tiedämme, että materiaaleilla tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli tuotteidemme ilmastovaikutuksen vähentämisessä. Analyysimme osoittavat, että materiaaleilla on jo nyt suuri merkitys, runsaat 25 %, mutta pelkästään fossiilista sähköä käyttävälle asiakkaalle materiaalien osuus valaisimen ilmastovaikutuksesta on noin 85 %.

Meidän on mietittävä valmistusteollisuuden resurssit ja prosessit uudelleen. Neitsytmateriaalin tai fossiilisten aineiden käyttö ei ole pitkän aikavälin ratkaisu, vaan meidän on siirryttävä uusiutuviin ja kierrätettyihin resursseihin ja materiaaleihin. Esimerkkinä tästä on innovatiivinen tuotteemme Multilume Re:Think, joka on valmistettu alalla täysin uudesta materiaalista, Solid Boardista. 

Environmental Product Declaration 

Environmental Product Declaration (EPD) on kansainvälisesti standardoitu formaatti tuotteiden ympäristöselosteille. EPD tarjoaa läpinäkyvää, varmistettua ja vertailukelpoista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. Kaikki EPD:mme luodaan standardin 14025 mukaisesti, mikä tekee niistä vertailukelpoisia muiden EPD-selosteiden kanssa. Kaikki ympäristöselosteet ovat kolmannen riippumattoman osapuolen tarkastamia, mikä varmistaa ympäristövaikutusten raportoinnin läpinäkyvyyden koko elinkaaren ajan. Tavoitteena on, että kaikilla tulevilla Fagerhult-kehitetyillä valaisimilla on ympäristöseloste. Tällä hetkellä saatavilla olevat EPD-ympäristöselosteet löytyvät kohdasta Lataukset tai kyseisen tuotteen tuotesivulta. 

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.