Näkemyksemme vastuullisuudesta

Hyvää valoa kaikkina aikoina.

Ajat muuttuvat, mutta ihminen pysyy samana. Me kokoonnumme valon ympärille. Fagerhult on vuodesta 1945 lähtien suunnitellut ja valmistanut valaistusratkaisuja työn tekemistä, luovuuden mahdollistamista ja ihmisten hyvinvointia varten – sopusoinnussa luonnonvalon kanssa ja ihmisten tarpeita tukevan älykkään tekniikan avulla. Luodaan valoa oikeaan paikkaan ja oikealla tavalla – silloin kun sitä tarvitaan.

Panostamalla hyvään valoon katsomme tulevaisuuteen ja suojelemme ympäristöämme ja tulevien sukupolvien näkymiä. Me vastaamme oman ilmastovaikutuksemme minimoinnista, ja jaamme mielellämme osaamistamme muille. Huolellisella harkinnalla ja viisaalla talousasioiden priorisoinnilla voimme luoda mahdollisuuksia, innovaatioita ja ratkaisuja, jotka tuottavat valoa nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme hyvinvointia ja luovuutta edistävien valaistusratkaisujen johtava kehittäjä.


Olemme sitoutuneet Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ja siten saavuttamaan nollanettopäästöt koko toiminnassamme pitkällä aikavälillä sekä vähentämään päästöjämme Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n tavoitteen mukaisesti.

Innovative of mind

MindCopy2.png

Sustainable at heart

HeartCopy.png

Kestävyystyössämme tärkeintä

Viisaasti ja oikeaan suuntaan toimittaessa tarvitaan osaamista ja selkeitä tavoitteita. Vastuullisuustyössämme olemme tehneet perusteellisia elinkaariarvioita omien ympäristövaikutustemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten laskemiseksi koko elinkaaren ajalta. Tulos muodostaa perustan korkealle asetetuille tavoitteillemme ja ohjaa meitä eteenpäin työssämme.

Neljä ensisijaista toimenpidealuetta

Perustuen tietämykseen tuotteidemme mahdollisuuksista ja vaikutuksista planeettaamme olemme laatineet pitkän aikavälin tavoitteita neljällä ensisijaisella toimenpidealueella. Ne on muotoiltu YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta, ja pyrimme saavuttamaan ne vuoteen 2030 mennessä.

Sustainability_Circular_solutions.png
Kiertotalouden ratkaisut

Meille kiertotalous on ainoa suora tie eteenpäin. Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu kestämään ajan hammasta ja edistämään kiertotalouden liiketoimintamalleja.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Energy_efficiency.png
Energiatehokkuus

Energiankulutuksen vähentämiseksi valmistamme mahdollisimman tehokkaita älytekniikalla varustettuja valaisimia – periaatteella oikea valo oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.


Icons-test-(1).png

Sustainability_Pure_materials.png
Puhtaat materiaalit

Suojelemme uusiutumattomia luonnonvaroja, joten valitsemme kierrätettyjä ja uusiutuvia materiaaleja materiaaleista aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi. Hallitsemme koko arvoketjua ja olemme läpinäkyviä vaikutuksemme osalta.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Conscious_production.png


Vastuullinen tuotanto

Ylläpidämme ympäristötietoisen ja kestävän tuotannon korkeaa tasoa. Käytämme uusiutuvaa energiaa, vähennämme luonnonvarojen käyttöä ja energiankulutusta sekä käytämme materiaaleja enemmän kiertotalousperiaatteella.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

ActionCopy.png

 

 

 


Vastuullisuus on meille sydämenasia, ja haluamme olla läpinäkyviä ja selkeitä periaatteissamme. Vastuullisuusraporttimme ja kestävyyskäytäntömme ovat tärkeä osa työtämme. Raportoimme yhdessä sisaryhtiöidemme kanssa huolellisesti nykytilanteesta, työskentelytavoistamme ja tulevaisuuden näkymistä. Vuodesta 2017 lähtien Kestävän kehityksen raporttimme on ollut osa Fagerhult-konsernin vuosikertomusta.

Lue kestävän kehityksen raporttimme (ulkoinen linkki)

Lue kestävyyskäytäntömme

Responsible in action

Sertifioinnit

Pyrimme jatkuvasti kehittymään. Lisäksi olemme vakiintunut toimija globaaleilla markkinoilla, joten meillä on suuri vastuu. Suhtaudumme tähän kunnioittavasti, ja meillä onkin ympäristön ja laadun osalta ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

intertek_900114001.png