Sustainability_Pure_materials.png

Puhtaat materiaalit.

Tuotteidemme valmistusmateriaalit ovat olennainen osa kokonaisilmastojalanjälkeämme. Materiaalien merkitys kasvaa entisestään, kun panostus energiatehokkaampiin tuotteisiin kasvaa ja kulutuksessa käytetään yhä enemmän vihreää sähköä.

Sen vuoksi pyrimme korvaamaan neitseelliset materiaalit ja fossiiliset aineet uusiutuvilla ja kierrätetyillä materiaaleilla. Lisäksi varmistamme, että uudet toimittajat noudattavat vastuullisuusvaatimuksiamme ja eettisiä toimintaohjeitamme.

 

TAVOITTEEMME:
 

– vähintään 80 prosenttia tuotteistamme koostuu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista

– kaikki toimittajat on arvioitu kestävyysvaatimusten pohjalta ja toimittajat noudattavat eettisiä toimintaohjeitamme

– autamme asiakkaitamme tekemään tietoisia valintoja kertomalla tuotteidemme ympäristövaikutuksista ympäristötuoteselosteissa.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

YK:N TAVOITE NRO 12

Kestävä kulutus ja tuotanto

YK:n kestävän kulutuksen ja tuotannon tavoitteet koskevat ekologisen jalanjälkemme pienentämistä maailmanlaajuisesti. Panostamme käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti ja jakamalla tietoa, jonka avulla tuotteidemme käyttäjät voivat tehdä kestävämpiä valintoja.

12.2 Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

Olemme siirtymässä uusiutuviin ja kierrätettyihin materiaaleihin.

12.8 Tietoisuuden lisääminen kestävistä elämäntavoista

Selvitämme tuotteidemme ympäristövaikutukset ympäristötuoteselosteissa. Näin voimme kertoa asiakkaillemme, miten he voivat tehdä kestävämpiä valintoja.

Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

 

Uusien materiaalien tutkimus on meille luontevaa, ja ajattelemme mielellämme uudella tavalla. Valitsemme materiaalit huolella ja siten, että niiden vaikutus on suurin – tinkimättä valomukavuudesta. Uteliaisuutemme ja aktiivisuutemme voi joskus johtaa siihen, että jokin materiaali päivitetään paremmaksi vaihtoehdoksi, että vaihdamme materiaalista toiseen tai että yksinkertaisesti testaamme meille täysin uutta materiaalia, jolloin kaikki on luotava tyhjästä. Se, mikä aiemmin oli edelläkävijyyttä, on nykyään vastuuntuntoa ja halua käyttää materiaaleja kestävällä tavalla.

Lue lisää Notor 36:sta – kierrätysalumiinista valmistettu tuote

Lue lisää Discoverysta – öljypohjaisesta muovista fossiilivapaaseen muoviin

Lue lisää Kvistenistä – puinen tuote, jonka jokainen yksityiskohta on kyseenalaistettu

Lue lisää Multilume Re:Thinkista – teräslevystä uusiokartongiksi

Käytämme alumiiniprofiileja monissa tuotteissamme materiaalin hyvien ominaisuuksien ja painon vuoksi. Alumiini on kuitenkin myös materiaali, joka vaatii valtavia energiamääriä tuotannossa. Tämä on kallista planeetallemme, ja raaka-aineen hankinta voi aiheuttaa suuria kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuodesta 2022 alkaen Fagerhult käyttää vain sertifioituja alumiiniprofiileja, jotka täyttävät materiaalin alkuperämerkintävaatimukset ja joiden tuotannossa käytettävä energia tulee ainoastaan uusiutuvista lähteistä. Tämä muutos vähentää alumiiniharkkotuotannon ilmastovaikutusta 40 prosenttia eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna. Lisäksi sen ilmastovaikutus on 78 prosenttia alumiiniharkkojen maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

Uusien tuotteidemme pakkausten on ensisijaisesti oltava uusio- tai kierrätysmateriaalista valmistettuja. Pakkaukset tarkistetaan myös olemassa olevien tuotteiden osalta, ja muovipakkaukset korvataan esimerkiksi aaltopahvilla. Ilmastovaikutusten vähentämiseksi käytämme pakkauksissa tuotteiden ympärillä ainoastaan styroksia, joka on valmistettu 50-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. Tämä pienentää ilmastojalanjälkeämme noin 30 hiilidioksiditonnilla vuodessa.

Kaikille valaisimille on materiaaliseloste, jossa ilmoitetaan tuotteeseen sisältyvien materiaalien tyypit. Osalla tuotteista on myös kolmannen osapuolen tarkastama Environmental Product Declaration (EPD), joka on kansainvälisten vaatimusten mukainen ympäristötuoteseloste. Tavoitteena on, että kaikilla Fagerhultin uusilla valaisimilla on ympäristötuoteseloste. Tällä hetkellä saatavilla olevat ympäristötuoteselosteet löytyvät vastaavalta tuotesivulta tai koottuna tänne.

Maailmanlaajuinen toimintamme asettaa meille ja kumppaneillemme korkeita vaatimuksia vastuun ottamisen osalta – sekä planeetan että yhteiskunnan näkökulmasta. Eettiset toimintaohjeemme (Code of Conduct) sisältävät selkeät ohjeet, joita kaikkien konsernin työntekijöiden ja kumppaneiden odotetaan noudattavan. Koulutamme jatkuvasti työntekijöitä eettisten toimintaohjeiden ja niiden noudattamisen osalta.

life-earth-on-black.gif

Elinkaarianalyysimme (LCA) osoittavat, että materiaali muodostaa noin 25 prosenttia valaisimen elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista. Käytettäessä fossiilivapaata sähköä materiaalien vaikutus on noin 85 prosenttia. Voimme näin ollen tehdä suurimman vaikutuksen käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti. Pitkän aikavälin ratkaisun saavuttamiseksi meidän on käytettävä uusiutuvia ja kierrätettyjä luonnonvaroja ja materiaaleja.

Neljä ensisijaista toimenpidealuettamme

Sustainability_Circular_solutions.png

Kiertotalouden ratkaisut

Lue lisää

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energiatehokkuus

Lue lisää

Sustainability_Conscious_production.png

Vastuullinen tuotanto

Lue lisää ​ mer