Valaistus kouluissa ja oppimisympäristöissä. 

Kun suunnitellaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä, on perehdyttävä sen tulevien käyttäjien tarpeisiin. Nykypäivän oppilaiden täysin uudet viitekehykset, tiedot ja taidot on otettava huomioon.

Koulujen rakentamisen tai peruskorjauksen suunnitelun lähtökohtana usein onkin määritelmä siitä, mikä on kestävä ja hyvin toimiva fyysinen oppimisympäristö. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat yhteiskuntaamme monien vuosien ajan. Me haluamme olla mukana luomassa kestäviä oppimisympäristöjä, joissa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja kehittää itseään.

img

Uutiset

Demokraattinen
oppimisympäristö.

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia osallistumiseen. Malin Valsö, psykologi ja kirjailija, antaa oivaltavia, käytännönläheisiä ja yksinkertaisia esimerkkejä siitä, miten fyysinen oppimisympäristö voi tukea oppimista, parantaa työrauhaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta.

Lue lisää

Valaisevaa tietoa

Koulujen vaihtelevissa oppimistilanteissa ja opetustiloissa tarvitaan erityyppisiä valaistusratkaisuja. Digitaalisen Recipe of Light -työkalumme ja valaistusoppaidemme avulla voimme helposti visualisoida eri valaistusratkaisujen erot ja tehosteet. Me autamme luomaan energiatehokkaita ja kestäviä valaistusympäristöjä tulevaisuuden kouluihin.

Lue valaistusoppaamme 

Tutustu Recipe of Lightiin

 

 

 

 

 

 

 

img

Article

Elämä on oppimista.

Jokainen ihminen oppii – väistämättä – uusia asioita ja toimintatapoja koko ajan. Mutta kuinka oppiminen jatkuu koulun jälkeen?

Lisää jatkuvasta oppimisesta

Lähtökohtana ihminen

Fagerhultin valaistusratkaisujen lähtökohtana on aina ihminen – me tiedämme, että oikein toteutettu valaistus auttaa toimimaan parhaalla tavalla. Koulumaailmassa tämä on erityisen tärkeää, sillä oppilaiden on pysyttävä tarkkaavaisina pitkien työskentelyjaksojen ajan.

Valosta, jonka lähtökohtana on ihminen

paperclip

Valonohjaus luokkahuoneissa

Koulussa on tarkoitus oppia, kehittyä ja saada virikkeitä. Siihen voidaan myös valaistuksella vaikuttaa. Fagerhultin valonohjausjärjestelmien avulla valaistusta voi säätää kuhunkin oppimistilanteeseen sopivaksi niin, että oppimisen kognitiivinen prosessi etenee helpommin. Valonohjauksella säästetään myös energiaa, ja kaiken lisäksi sen käyttäminen on helppoa 

Fagerhultin Organic Response on valonohjausratkaisu, jonka avulla luot tulevaisuuteen kantavia valaistusjärjestelmiä erityisesti luokkahuoneisiin. Se on älykäs, kestävä ja pitkäikäinen.

Referenssikohde

Linné-yliopisto

Referenssikohde

Fjelltun School

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.