Sustainability_Conscious_production.png

Vastuullinen tuotanto.

Olemme vuosien varrella luoneet tietä kohti ympäristötietoista ja kestävää tuotantoa. Olemme aktiivisesti valinneet muun muassa vesi- ja aurinkoenergiasta peräisin olevaa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Tämä antaa meille hyvän lähtökohdan ottaessamme nyt uusia askeleita kohti Ruotsin tehtaamme Scope 1- ja Scope 2* -nollapäästöjä: luonnonvarojen käyttö vähenee, energiansäästöt lisääntyvät jatkuvasti ja kiertotalouteen perustuva materiaalien käyttö kasvaa. 

* Scope 1 tarkoittaa toimintamme suoria päästöjä. Scope 2 tarkoittaa epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat kiinteistöihimme ostetusta ja niissä käytetystä energiasta, kuten sähköstä, kaukolämmöstä ja jäähdytyksestä. 

 

TAVOITTEEMME:
 

– nettonollapäästöjen saavuttaminen Ruotsissa sijaitsevassa tuotantolaitoksessamme  

– jätteiden kaatopaikalle toimittamisen välttäminen.  

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

YK:N TAVOITE NRO 12
 

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Kestävän kehityksen saavuttamiseksi meidän on hallittava ja käytettävä luonnonvaroja kestävällä tavalla maailmanlaajuisesti ja vähennettävä jätteen määrää ehkäisemällä jätteen syntymistä sekä käyttämällä jätettä uudelleen ja kierrättämällä sitä. Voimme osallistua luomalla pitkäaikaista kestävää tuotantoa.

12.2 Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

Olemme jo pitkään tehneet kestäviä valintoja sähkön ja lämmön aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi.

12.5 Jätteen määrän merkittävä vähentäminen

Meillä ei pitäisi olla kaatopaikkajätettä, vaan kaikki pitäisi kierrättää pääasiassa materiaalien uudelleenkäyttöä varten.

12.6 Kannustaa yrityksiä ottamaan käyttöön kestäviä käytäntöjä ja kehittämään vastuullisuusraportointia

Raportoimme toimintamme päästöt (Scope 1 + 2) osana vastuullisuusraporttiamme.

Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

 

Edistääksemme tulevaisuutta, jolle on ominaista kestävät päätökset, tuotannon on tärkeä olla lähellä markkinoita. Ruotsin tehtaamme Fagerhultin kylässä on yhä siellä, mistä kaikki kerran alkoi. Tehdasta on laajennettu noin neljäkymmentä kertaa vakaina investointeina. Tämä on auttanut meitä varmistamaan, että tuotteemme ovat haluamaamme laatua ja että pystymme täyttämään tulevaisuuden vaatimukset.

Koska tavoittelemme entistäkin ympäristötietoisempaa tuotantoyksikköä, olemme asentaneet aurinkopaneeleja Ruotsin tehtaamme katolle. Paneelit tuottavat noin 140 000 kWh sähköä vuodessa, mikä vastaa noin kolmenkymmenen asunnon vuosittaista sähkönkulutusta. Työntekijämme voivat myös ladata sähköautojaan työpäivän aikana aurinkopaneeleilla muodostetulla energialla.

Kierrätämme kaiken tuotantojätteemme siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Tuotannossamme on yli kolmekymmentä osa-aluetta, joissa kierrätämme materiaaleja ja samalla mahdollistamme niiden uudelleenkäytön mahdollisimman puhtaassa muodossa. Yhteistyössä Stena Recyclingin kanssa varmistamme, että jätteemme saavat uuden elämän keräyksen ja kierrätyksen kautta. Jätteemme kokonaismäärästä päätyy kaatopaikalle alle yksi prosentti, ja peräti 85 prosenttia materiaalista kierrätetään joksikin muuksi tuotteeksi. Loput jätteestämme muutetaan energiaksi, jolla voidaan lämmittää kotitalouksia ja rakennuksia.

life-earth-on-black.gif

Elinkaarianalyysimme osoittavat, että tuotanto muodostaa hyvin pienen osan valaisimiemme kokonaisilmastovaikutuksista. Tämä on sen ansiota, että tuotantomme käyttövoima on 100-prosenttisesti uusiutuva energia, kuten aurinko- ja vesivoima. Lisäksi kierrätämme lähes kaiken jätteemme materiaaleiksi ja energiaksi. Tämä on tärkeä osa kiertotaloustyötämme, ja olemme sitoutuneet tehostamaan toimintaamme vaikutusten minimoimiseksi entisestään. Emme koskaan tyydy vähään.

Neljä ensisijaista toimenpidealuettamme

Sustainability_Circular_solutions.png

Kiertotalouden ratkaisut

Lue lisää

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energiatehokkuus

Lue lisää

Sustainability_Pure_materials.png

Puhtaat materiaalit

Lue lisää