e-Sense Customised

Räätälöityjä valonohjausratkaisuja

Nykyajan tekniikka mahdollistaa tuhansien valaisinten ja ohjaustoimintojen integroimisen samaan järjestelmään, jonka pohjana on DALI-reitittimillä ohjattu verkko. Fagerhultin e-Sense Customised -ryhmään on koottu koko osaamisemme ja kokemuksemme valonohjauksesta. Autamme mielellämme räätälöimään ratkaisuja monimutkaisiin projekteihin – aina ensimmäisistä hahmotelmista käyttöönottovaiheen tukeen asti.

Yksinkertaisesti toteutettavat, älykkäät ja toimintavarmat ratkaisut ovat käyttökelpoisia useimmissa ympäristöissä normaaliolosuhteissa. Mutta suurissa kiinteistöissä, esimerkiksi toimistorakennuksissa ja sairaaloissa, käyttötoiminnoilta vaaditaan enemmän ja niiden toteuttamiseen tarvitaan paljon resursseja ja tietoa valaistusjärjestelmistä. Energiamittausten, käyttöaikatietojen, virheilmoituksen ja valaistuksen seurannan on mukauduttava kiinteistön muuhun ohjaukseen. Kiinteistön kaikkien toimintojen kokonaishallinta vaatii tarkaa ohjausta ja asiantuntemusta (OPC).

Monimutkaisia järjestelmiä muutamilla komponenteilla

Vaikka valaistusjärjestelmät voivat olla monimutkaisia ja suuria, kokonaisuuden rakentamiseen riittää muutama komponentti. Lähes kaikki halutut toiminnot voidaan toteuttaa valaisinten liitäntälaitteiden, tunnistimien (multisensoreiden), painikkeiden ja sisäänmenoyksiköiden avulla. Toimintojen monipuolisuus ja suunnittelun vapaus tulevat käytettävästä ohjelmistosta, niin käyttöönoton kuin uudelleenohjelmoinnin osalta. Tuskin on olemassa yhtään toimintoa, jota ohjelmistoilla ei voitaisi toteuttaa.

e-Sense Customised on Fagerhultin kattava tarjonta valaistusjärjestelmien räätälöintiin. Autamme löytämään ne yksityiskohdat, joita kunkin järjestelmän kaikkien tarpeiden täyttäminen vaatii. Voimme auttaa myös järjestelmien suunnittelussa, ohjelmoinnissa ja käyttöönotossa.

Ota yhteyttä - keskustellaan projektistasi! 

 

Helvar-komponentit

 

Yksinkertaisemmat DALI-ratkaisut