Terveydenhuolto ja sairaalat

Leikkaussali

Leikkaussali on sairaalan sydän, jossa eri tieteenalat kohtaavat – erilaisin edellytyksin ja vaatimuksin. Tavoitteena on aina tehdä toimenpiteistä mahdollisimman sujuvia ja nopeita potilaan myöhempien komplikaatioiden minimoimiseksi.

Leikkaussali

Rauhallinen ympäristö 

Leikkaussalissa huomio kiinnittyy täysin yhteen ainoaan henkilöön, joka ei välttämättä edes muista olleensa paikalla – potilaaseen. Moderni leikkaussali on monitahoinen ja poikkitieteellinen paikka, jossa koko hoitohenkilöstöllä on omat selkeät tehtävänsä. Sen lisäksi, että sali on suunniteltava helpottamaan työnkulkua ja varmistamaan kliininen ja antiseptinen ympäristö, sen on myös oltava hyväksytty ja toimiva työpaikka.

Osastolla tulisi olla rauhallinen valaistus, sillä koko tilanne itsessään voi olla stressaava leikkausta odottavalle. Matalalla valaistustaso esivalmistelu- ja odotusalueella luo potilaalle rauhoittavan tunnelman. Lämpimällä värilämpötilalla ja matalalla valaistuksella kohti huoneen seinäpintaa luodaan potilaalle edellytykset tuntea itsensä rauhalliseksi, ja samalla hoitohenkilöstöllä on tarpeeksi valoa potilaan valmistelemiseksi leikkausta varten. 

1. Matalampi valotaso osastolla rauhoittaa potilaita.

Erityyppiset toimenpiteet

Vaikka monet kirurgiset toimenpiteet ovat rutiinioperaatioita, teknisille laitteille asetetaan aina yhtä korkeat vaatimukset. Visuaalinen kapasiteetti on ratkaisevan tärkeää, jotta hoitohenkilöstö voi tehdä turvallisia toimenpiteitä ja oikeita arviointeja. Silloin on erittäin tärkeää voida luottaa teknologiaan.  

2. Avoleikkauksessa huone valaistaan kirkkaaksi niin, että värit ja ihon sävyt voidaan nähdä luonnollisina.

Kirurgiset toimenpiteet tehdään erilaisilla tekniikoilla, jotka edellyttävät erilaisia instrumentteja ja asetuksia. Avoleikkauksessa leikkausalueella tarvitaan erikoisvalaisimia, joiden valaistusvoimakkuus on jopa 100 000 luksia.

3. Tähystysleikkauksissa käytetään vihreää valoa näytön takana, valkoista valoa potilaan kasvojen yllä ja oranssia valoa siirtymään vihreän ja valkoisen valon välillä. Se luo hyvän kontrastin näytöille, tarjoaa paremman katselumukavuuden ja vähentää metamerismin riskiä.

Tähystyskirurgiassa koko leikkaussali mukautetaan luomaan hyvä työvalo ja helpottamaan henkilöstön visuaalista tehtävää. RGBW-ratkaisuilla varmistetaan visuaalisesti turvalliset leikkaussalit, jotka on mukautettu nykyaikaiseen sairaanhoitoon. Erilaisiin työvaiheisiin ja tilanteisiin saadaan parhaiten soveltuva valo yksinkertaisilla ja intuitiivisilla näytöllä tehtävillä valinnoilla.

Tuote-ehdotuksia

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.