Terveydenhuolto ja sairaalat

Käytävät

Käytävät eivät ole vain kohtaamisalueita, ne voivat olla myös tyypillisiä kauttakulkureittejä liikuttaessa suuremmissa hoitolaitoksissa. Hyvä kohtaamisalue helpottaa siirtymisiä ja ihmisten liikkumista ja antaa kiinteistölle selkeää rakenteellisuutta.

Käytävät

Tila siirtymiseen ja liikkumiseen

Sairaalaympäristöjen käytävät ja kohtaamisalueet on suunniteltu helpottamaan terveydenhuollon henkilöstön ja asiakkaiden liikkumista ja navigointia tiloissa. Hyvin suunniteltu valaistusjärjestelmä luo turvallisuutta potilaille, henkilöstölle ja vierailijoille ympäri vuorokauden. 

Käytävävalaistuksessa on tärkeää huomioida, ettei valo häikäise osastojen tai yksiköiden välillä kuljetettavia vuodepotilaita. Henkilöstölle suhteellisen korkeat valaistustasot ovat tärkeitä, jotta potilaasta ja ympäristöstä saadaan selkeä visuaalinen yleiskuva. Joissakin tapauksissa käytävät voivat olla myös alueita, joissa henkilöstön on suoritettava tiettyjä hoitotehtäviä. Silloin mukautettu valo oikeilla valaistusvoimakkuuksilla on ratkaisevan tärkeää potilasturvallisen hoidon antamiseksi.

Käytävät voivat olla monenlaisia: ne voivat toimia avoimina kohtaamisalueina, kokoontumispaikkoina tai perinteisinä käytävinä, joissa on ehkä ilmoitustauluja ja potilaiden sisäänkirjautuminen. Seuraavassa kuvataan, miten eri käytöissä olevat tilat voidaan valaista tehokkaasti.

Perinteiset käytävät

Valo optimoi huoneen hahmottamisen, tilakokonaisuuden ja tarjoaa jatkuvaa turvallisuuden tunnetta. Kapeammilla alueilla, kuten käytävillä, tarvitaan valoa, joka ei häikäise alueen käyttäjää tai loista turhaan viereisiin huoneisiin. Riviin sijoitetut upotettavat valaisimet ilmaisevat kulkusuuntaa ja auttavat ohjaamaan ihmisten liikkumista. Suosittelemme perinteisten käytävien valaistusvoimakkuudeksi vähintään 100 luksia. Lisäksi on huomioitava huoneen seinien, ilmoitustaulujen ja vastaanottojen vertikaalivalaistus. Päivällä keskimääräisen valaistustason on oltava noin 200 luksia osastoilla, joilla käytäviä käytetään liikkumiseen ja joille on sijoitettu työpisteitä ja potilaiden esitarkastus sekä istuinryhmiä.

Avoimet kohtaamisalueet   

Jos avointa kohtaamisaluetta on tarkoitus käyttää esimerkiksi odotushuoneena, valaistukselle asetetaan toisenlaiset vaatimukset. Upotettavat valaisimet tuottavat miellyttävää ja häikäisemätöntä valoa, ja niihin kannattaa yhdistää vaihtelua ja tilan tuntua lisääviä ripustettavia valaisimia. Seinille sijoitettavat wallwasher-valaisimet lisäävät käytävään sopivaa ympäröivää valoa. Yleisten tilojen ja omaisten ja potilaiden odotushuoneiden valaistusvoimakkuudeksi suosittelemme 200 luksia ja sylinterivalaistusvoimakkuuden tarkistamista hyvän visuaalisen kommunikoinnin mahdollistamiseksi, tavoitearvon ollessa 150 lx.

Valonohjaus käytävissä 

Tämäntyyppisille alueille suosittelemme Organic Response -valonohjausjärjestelmää. Olemme varustaneet jokaisen valaisimen läsnäolon havaitsevalla sensorilla, ja ne kommunikoivat langattomasti keskenään. Järjestelmä tarjoaa turvallisuuden kannalta optimaalisen ratkaisun.

Tuote-ehdotuksia

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.