fagerhult_accentual.jpg

Tehostevalaistus

Julkisivujen, erityiskohteiden, pystypintojen ja kasvillisuuden valaiseminen auttaa hahmottamaan tilan muotoa ja kokoa. Paikkojen eri toimintoja ja mahdollisuuksia voidaan tuoda esille erilaisten kohdevalaisimien avulla.

Esimerkiksi patsaiden ja julkisivujen tehostevalaistukseen voidaan käyttää valonheittimiä, alaspäin valoa suuntaavia valaisimia tai maahan upotettavia valaisimia. Valaisintyypin valinta riippuu siitä, minkälainen valaistusvaikutelma halutaan luoda.

Huomioon otettavia seikkoja

  • Valonheitin voidaan asentaa pylvääseen, jolloin valo saadaan suunnatuksi kohteeseen korkeammalta. Alaspäin valaisevat valaisimet sopivat julkisivujen valaisemiseen, ja ne kannattaa sijoittaa räystään alle suojaan. Maahan upotettavien valaisimien valo luo kohteeseen aivan erilaisen vaikutelman.
  • Perussääntönä voidaan pitää sitä, että kapeat kohteet valaistaan kapeakeilaisilla valaisimella ja suuremmat leveäkeilaisemmilla.  
  • Korkean ja kapean puun valaisemiseen sopii parhaiten kapeakeilainen, lähelle puuta sijoitettu valaisin. Jos puussa on leveä latvus, leveämpikeilainen valaisin voi olla tehokkaampi ratkaisu. Silloin valaisin sijoitetaan kauemmaksi puusta.
  • Kohde kannattaa valaista eri puolilta, jotta vaikutelmasta ei tule yksiulotteista. Myös häikäisyvaara on otettava huomioon.
  • Vedenalaista valaistusta käytetään suihkulähteissä ja altaissa. Elämystä voi rikastaa RGB-ohjauksella.

Tuotteet