parkering.jpg

Pysäköinti

Toimivan pysäköintialueen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu hyvä opastus ja turvallisuus. Pysäköintipaikan löytäminen on tärkeää vuorokaudenajasta riippumatta.

Pysäköintialueella liikkuvat ihmiset ja ajoneuvot on pystyttävä havaitsemaan hyvissä ajoin, ja matkan autoon tai pois autolta on tunnuttava turvalliselta. Siksi on tärkeää, että valo jakaantuu tasaisesti koko alueelle.

Huomioon otettavia seikkoja

  • Hyvä yleisvalaistus ja helposti hahmotettava kokonaisuus saadaan aikaan 4-6 metrin pylväsvalaisimilla ja optiikalla, joka on suunniteltu laajojen alueiden valaisemiseen.
  • Mitä suurempi pysäköintialue on, sitä korkeammalle valaisimet on sijoitettava. 
  • Vaalea pinnoite pysäköintipaikalla helpottaa näkemistä.
  • Kun pysäköintialueen ulosajotiet, rajat ja siihen liittyvät kävelyväylät merkitään selkeästi, kulkijoiden on helpompi hahmottaa alueen rakenne ja löytää jatkoyhteys sen reunalta. Tähän tarkoitukseen voidaan hyvin käyttää pollarivalaisimia.

Tuotteet