Valaistustietoa

Kun kaipaat teknistä tietoa valaistuksesta tai etsit inspiraatiota, tutustu Valaistustietoa-sivuihimme.

Toimistot, luokkahuoneet, varastot, ostoskeskukset, urheiluhallit, kadut, tiet… Tutustu eri sovelluksiin klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Toimisto | Retail | Julkisivut-ja-lahiymparistotKouluvalaistus Puistot-ja-kaupungitTerveydenhoullon tilat | Teollisuus Urheilutilat

 

 

Osaamiskeskus

e-Learning

Sarja lyhyitä videoita, joissa käsitellään valaistusalan avainalueita. Kun olet suorittanut kurssin, saat siitä todistuksen.  

Lue lisää

 

Ledit

Täältä löydät tietoa ledeistä, niiden energiatehokkuudesta, eliniästä, välkynnästä, värilämpötiloista ja MacAdamsista.

 Lue lisää

 

Valo ja terveys

Valo vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Kuinka se tapahtuu? Ja kuinka valaistusta voidaan parantaa erilaisissa tiloissa? 

Lue lisää

 

BREEAM ja LEED

BREEAM- ja LEED-järjestelmät ovat nykyään maailman suosituimpia ympäristösertifikaatteja.

 Lue lisää

 

Kysymyksiä ja vastauksia valaistuksesta

 

LED-valaisimen odotetun käyttöiän lukeminen

Standardin EN 62717 mukaisesti LED-valaisimen odotettu käyttöikä ilmaistaan L- ja B-arvoilla, joiden jälkeen ilmoitetaan määrätty aikajakso tunteina. L-arvo kuvaa, kuinka suuri valovirran odotetaan olevan verrattuna uuden valaisimen valovirtaan ilmoitetun ajanjakson jälkeen. B-arvo näyttää prosentteina valovirran häviön tarkkuuden saman ajanjakson aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että valaisin lakkaa palamasta kokonaan, vaan että se antaa vähemmän valoa kuin uutena. L-arvo on tärkein mittari valaistussuunnittelussa, sillä B-arvoa ei ole laskettu mukaan tässä vaiheessa.

Esimerkki

L90 B10 50 000 h = 50 000 tunnin jälkeen valaisin tuottaa valovirran, joka on 90 % uuden valaisimen valovirrasta sillä tarkkuudella, että 10 % ledeistä voi tuottaa pienemmän valovirran.

Vaikuttaako CLO-vakiovalojärjestelmän käyttö kunnossapitokertoimeen?

Valaisimen, jossa on Constant Light Output (CLO), L-arvo on aina 100 %( L100 ), koska virransyöttö ohjelmoidaan valmiiksi ja sitä säädetään valaisimen eliniän aikana. Valaisimen huoltokerrointa laskettaessa valovirran aleneman kerroin (LLMF, Lamp Lumen Maintenance Factor) on 1,0. Jos esimerkiksi valaisimen L-arvo on 70, valovirran aleneman kerroin on 0,7.

Mistä tiedän, mistä ”BIN:eistä” valodiodini tulevat?

LED-moduuli koostuu valodiodeista, jotka on valittu kolmen ”Bin”-luokan mukaan: Valovirta, kynnysjännite ja väri. Valikoima määrittää hinnan, saatavuuden, hyötysuhteen ja värinlaadun. On harvinaista, että valmistaja ilmoittaa, mistä bin-luokista valodiodit tulevat tuotetasolla. Jos haluat varmistaa saavasi oikeaa laatua, sinun on katsottava yksittäisen tekijän sijasta hyvää valovirran (lm), hyötysuhteen (lm/w) ja värilämpötilan hajonnan (SDCM), yhdistelmää.

Mitä SDCM MacAdam -arvoa minun pitää käyttää projektissani?

Se riippuu kohteesta ja siitä, mitä valaistaan. Vaikka asteikko on kohtuullisen rajallinen, värilämpötilan hajonnan ero esimerkiksi 3 SDCM:n ja 4 SDCM:n välillä on suhteellisen ratkaiseva. Alla olevia MacAdam-arvoja voidaan käyttää ohjeena.

  • MacAdam 2 SDCM: Museot, galleriat
  • MacAdam 3 SDCM: Myymälät, toimistot, koulut, sairaalat. Valaisinten asentamista vieri viereen tulee välttää.
  • MacAdam 5 SDCM: Ulkoalueet

Lue lisää MacAdamista

Mikä on CRI:n ja TM30:n ero?

Ero on merkittävä, vaikka niillä molemmilla mitataan, miten hyvin valo toistaa värejä. Colour Rendering Index (CRI) perustuu 8 eri värin tulkintaan, kun taas TM30 perustuu 99 eri väriin ja erilaisiin tekstuureihin.

TM30 on Yhdysvalloista lähtöisin oleva tekninen menetelmä, joka on otettu käyttöön useissa maissa eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä sitä ei kuitenkaan pidetä globaalina normina tai standardina, vaan Euroopassa CRI on edelleen menetelmä, jonka avulla määritetään, kuinka hyvin valo toistaa värejä.

Miten voidaan määrittää välkkymättömät LED-valaisimet?

Valodiodit eivät itsessään välky. Välkynnän määrään vaikuttavat liitäntälaitteen laatu ja sen syöttämän sähkövirran vaihtelut. Välkyntä jaetaan neljään eri luokkaan: Näkyvä välkyntä, stroboskooppinen vaikutus sekä välkyntä, joka voi vaikuttaa kameroihin ja viivakoodinlukijoihin. Paras tapa välttää LED-valaisimen näkyvä välkyntä on käyttää laadukasta liitäntälaitetta. Välkyntä on silloin yleisesti 1-2 %, mikä on verrattavissa T5-valaisimeen, jossa on elektroninen liitäntälaite.

Onko 1-10 V:n valonohjaukseen olemassa LED-vaihtoehtoa?

1-10 V-järjestelmän suurimmat hyödyt ovat sen yksinkertaisuus ja päivitysmahdollisuus nykyisiä johtimia käyttämällä. Saatavilla olevien 1-10V-liitäntälaitteiden määrä markkinoilla vähenee, mutta Tridonicilta on saatavana muuntajia, jotka muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi, mikä mahdollistaa DSI-himmennystavalla varustettujen liitäntälaitteiden käytön nykyisessä 1-10V-järjestelmässä. Jos tarvitset kiertopotentiometrin, Osramilta on saatavana DALI-ohjain MCU, johon on mahdollista kytkeä kaikki DALI-liitäntälaitteella varustetut valaisimet.

Minkä ylijännitesuojan tarvitsen?

Suurimmalle osalle valaisimista riittää yleensä 6/8 kV. Alueilla, joilla esiintyy runsaasti ukkosia, suojaa voidaan parantaa 10 kV:iin lisäämällä ylimääräinen ylijännitesuoja (SPD, Surge Protection Device) valaisimen kytkentäriman ja liitäntälaitteen välille. Valaisimien pakolliset turvallisuusvaatimukset on ilmoitettu standardissa EN60598-1 ja siihen liittyvissä osastandardeissa. Standardin mukaan: ” Ylijännitesuojien on oltava standardin IEC 61643-11 vaatimusten mukaisia. Liitäntälaitteen ulkopuolisia ja maadoitukseen kytkettyjä ylijännitesuojia saa käyttää vain suojamaadoitukseen kytketyissä kiinteissä valaisimissa”. Näiden vaatimusten mukaan ei ole sallittua, että metallirunkoisessa luokan II valaisimessa on runkoon liitetty ylijännitesuoja. Käytön kieltäminen luokan II valaisimissa johtuu siitä, että eristysetäisyys on pienempi eikä se täytä vaatimuksia, minkä vuoksi se ei ehkä ole turvallista. Standardin vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi on käytettävä luokan I valaisinta.