BREEAM- ja LEED-ympäristösertifikaatit

BREEAM- ja LEED-järjestelmät ovat nykyään maailman suosituimpia ympäristösertifikaatteja. Käytössä on muitakin järjestelmiä, kuten Energy Star Australiassa ja Miljöbyggnad Ruotsissa.

BREEAM- ja LEED-järjestelmillä voidaan arvioida erityyppisiä projekteja. Lisäksi eri järjestelmiä käytetään eri rakennustyyppejä varten. Molemmissa järjestelmissä arvioidaan projektin ympäristövaikutuksia eri kategorioiden avulla. BREEAM- ja LEED-kategoriat on nimetty eri tavoin, mutta ne kattavat samankaltaiset alueet: maankäyttö, energiankäyttö, vedenkäyttö, materiaalivalinnat, sisätilat, kuljetukset, innovaatioaste ja jätteet.

Järjestelmien arviointiasteikot ja laskentatavat vaihtelevat. BREEAM sisältää viisi arviointitasoa, ja LEED sisältää neljä tasoa. Molemmat järjestelmät edellyttävät, että rakennus täyttää vähimmäisvaatimukset, jotta se voidaan sertifioida. 

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) on nykyään Euroopan yleisimmin käytetty järjestelmä. BREEAM-vaihtoehtoja on useita erilaisille kiinteistöille. Ympäristövaatimusten vähimmäistason täyttymistä arvioidaan eri luokissa, joita ovat esimerkiksi projektinjohtaminen, rakennuksen energiankäyttö, sisätilojen ilmastointi ja valaistus, jätteiden käsittely, maankäyttö ja vaikutukset lähiympäristöön. Arvosana on joko Acceptable (riittävä), Pass (hyväksytty), Good (hyvä), Very Good (erittäin hyvä), Excellent (kiitettävä) tai Outstanding (erinomainen).

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) on U.S. Green Building Council -järjestön kehittämä. Suorituskyvyn arviointiperusteita ovat maankäyttö, vedenkäyttö, energiankäyttö ja päästöt, materiaalit ja rakennusresurssit, sisätilat ja innovatiivinen suunnittelu, joka ottaa huomioon sellaiset innovatiiviset sekä tekniset ratkaisut, jotka vievät rakennuksen LEED-vaatimuksia korkeammalle tasolle. Arviointiasteikon tasoja ovat Certified (sertifioitu), Silver (hopea), Gold (kulta) ja Platinum (platina).