Fagerhult_header_Brochuresdownloaden1883x628.jpg

BENG norm

Vanaf 1 juli 2020 zullen alle vergunningaanvragen (utiliteit en woningbouw) gestaafd worden aan de hand van een nieuwe norm: BENG (NTA 8800). Bijna Energieneutrale gebouwen. Maar wat houdt dit precies in?

Met de komst van de BENG norm, komt EPC te vervallen. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD (CO2 Reductie van 49% in 2050).

De BENG prestatie criteria (gebaseerd op de Trias Energetica):

  • BENG 1 – Minimaliseren energiebehoefte (kWh/m2/Jaar)
  • BENG 2 – Minimaliseren van primair fossiel gebruik (kWh/m2/Jaar)
  • BENG 3 – Aandeel hernieuwbare energie (% van energie gebruik)

Deze 3 criteria zijn per gebruiksfunctie van een gebouw verschillend
(Scholen, Kantoren, Ziekenhuizen etc).

BENG eisen

LED verlichting speelt een rol bij het behalen van de BENG1 en BENG 2 doelstellingen.

Geschreven wordt:

‘Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.’

Normen per gebruiksfunctie gebouwen:

BENG.png

Hieronder zullen we dieper ingaan op BENG 1 en BENG 2.

Verlichting – BENG1

Kantoor gebouwen hebben een gemiddelde energie behoefte van 47 kWh/m2.

BENG-1 norm stelt voor gebouwen een max gebruik van 90-120 kWh/m2/Jaar (afhankelijk van de grootte).

Gemiddeld is 17% van de totale energiebehoefte de verlichtingsinstallatie incl. parasitair vermogen (8,4 kWh/m2).

Bij Fagerhult kunnen we met toepassing van de Recesso op 4,58 W/m2 uitkomen, een vermindering van 45% op de energie behoefte van verlichting. Op het totaal is dit een vermindering van 8%.

BENG 1.png

Verlichting – BENG2

Kantoor gebouwen gebruiken gemiddeld 67 kWh/m2 .

BENG-2 norm stelt voor gebouwen een max gebruik van 40 kWh/m2/Jaar  (verbruik – opgewekte energie = totaal vermogen dat getoetst wordt aan de norm).

Gemiddeld wordt 26% van het totaal primair energieverbruik opgenomen door de verlichtingsinstallatie (21,5 kWh/m2)

Bij Fagerhult is dit echter maar 16,7%, en met toepassing van e-Sense Organic 8,9%.

BENG 2.png

Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op met een van onze medewerkers!