Sustainability_Circular_solutions.png

Circulaire oplossingen.

We denken voor de lange termijn, dagen ingesleten denkpatronen uit en zien circulariteit als de enige juiste weg voorwaarts. We willen tegemoet komen aan de stijgende vraag naar nieuwe producten en oplossingen; die lang meegaan en geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Onze R&D- en constructiewerkzaamheden zijn dan ook gebaseerd op een serie circulaire ontwerpprincipes waarin lange termijn en een duidelijk toekomstperspectief centraal staan.

 

ONZE DOELEN ZIJN:
 

- het creëren en implementeren van circulaire businessmodellen.

- het mogelijk maken dat nieuw ontwikkelde producten kunnen worden gerepareerd, opgeknapt, hergebruikt of gerecycleerd.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

VN-DOEL NR. 12

Duurzame consumptie en productie

Tegen 2030 moeten we de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd zorgen voor een duurzaam beheer en gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. We willen duurzame consumptie- en productiepatronen waarborgen en daarbij zullen nieuwe businessmodellen waarbij we innovatief en anders denken een groot verschil maken.
 

12.2 Duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Door nieuwe businessmodellen kunnen we bijdragen met een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

12.5 De hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen 

We voorkomen en verminderen afval door onze ontwerpen, door hergebruikte/gerecyclede materialen in onze producten te gebruiken en door ervoor te zorgen dat onze producten aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycled.

 

Wat doen we om onze doelen te bereiken?

Door circulair te denken kunnen we grondstoffen duurzaam hergebruiken en recyclen voor de lange termijn. Ons Re:Furbish-initiatief verandert het ontwerp en de technologie uit het verleden in de successen en innovaties van het heden, om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Binnen het Re:Furbish-concept kunnen we bestaande verlichtingsoplossingen vernieuwen, hergebruiken en ombouwen. Met nieuwe LED-lampen en intuïtieve lichtsturing via Organic Response kan veel energie worden bespaard, terwijl de verlichting kan worden aangepast aan de actuele behoeften van de werkzaamheden en zowel de lichtkwaliteit als het lichtcomfort verhoogd kunnen worden.

Een voorbeeld is Greenhouse Solna Strand, een duurzaamheidsproject onder verantwoordelijkheid van Humlegården Fastigheter AB, waarbij 2.700 oude armaturen worden hergebruikt – met een milieubesparing van maar liefst 75 ton koolstofdioxide. De nieuwe armatuuronderdelen worden getest in ons laboratorium en ter plaatse omgebouwd en gemoderniseerd, en opgewaardeerd naar moderne aanwezigheids- en daglichtgestuurde led armaturen met Organic Response.

Kvisten is een armatuur dat is gemaakt van zowel hernieuwbaar materiaal als gerecycled plastic. Door reflectoren van afgedankte tv's te hergebruiken, hebben we een nieuwe en klimaatvriendelijke materiaalbron gevonden. De gerecyclede reflectoren worden verzameld tijdens de demontage van tv's, waarna ze naar onze leverancier worden gestuurd die ze bijsnijdt voor hun nieuwe functie in Kvisten. Door circulair te denken, creëren we synergieën met andere industrieën en verminderen we ons gebruik van fossiele en nieuwe materialen.

We willen een verschil maken en de transitie naar een meer circulaire bouw- en vastgoedsector in Zweden stimuleren. Daarom hebben we ons aangesloten bij het Center for Circular Construction (CCbuild). Dit is een omgeving waar spelers uit de industrie elkaar ontmoeten en samenwerken op het gebied van hergebruik en circulaire materiaalstromen in bouw, sloop en woningbeheer. Via dit platform is het ook mogelijk om kennis te maken met Fagerhult's circulaire concept Re:Furbish. CCBuild wordt geleid door IVL Swedish Environmental Research Institute en wordt ontwikkeld in brede samenwerking met actoren uit de civiele techniek.

Helaas kunnen onze producten niet eeuwig blijven bestaan. Daarom is het van vitaal belang dat een armatuur aan het einde van zijn levenscyclus kan worden gerecycled en dat de materialen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Het armatuur moet aan het einde van de levensduur worden gerecycled en gesorteerd als elektrisch en elektronisch afval, zodat de juiste omstandigheden worden gecreëerd om zoveel mogelijk materiaal te gebruiken. Op de Zweedse markt is El-Kretsen verantwoordelijk voor de recycling van elektrisch en elektronisch afval en op hun website is meer informatie te vinden over hoe armaturen aan het einde van hun levensduur worden gerecycleerd. Op andere markten werken wij samen met soortgelijke organisaties, waardoor wij onze producentenverantwoordelijkheid zoals geregeld in de WEEE-richtlijn nakomen.

life-earth-on-black.gif

Onze levenscyclusanalyses (LCA) tonen aan dat de materialen, als de gebruiker fossielvrije elektriciteit gaat gebruiken, ongeveer 85% uitmaken van de klimaatimpact van het armatuur gedurende de levenscyclus. Om de impact van de materialen te verminderen, streven we ernaar om circulaire bedrijfsmodellen te creëren en te implementeren. We willen er ook voor zorgen dat nieuw ontwikkelde producten worden gemaakt van materialen die gerepareerd, opgeknapt, hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

Vier belangrijke actiegebieden

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energie-efficiëntie

Lees meer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materialen

Lees meer

Sustainability_Conscious_production.png

Bewuste productie

Lees meer