Environmental Product Declaration (milieuproductverklaring)

Environmental Product Declarations (EPD's) zijn een internationaal gestandaardiseerde vorm van milieuproductverklaringen. Een EPD biedt transparante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over de milieu-impact van een product tijdens de hele levenscyclus. 

Het is ons doel om onze klanten te helpen bewuste keuzes te maken door de milieu-impact van onze producten te rapporteren in EPD's.

Het doel is een lagere klimaatvoetafdruk

Om verstandig en in de juiste richting te handelen zijn kennis en duidelijke doelen nodig. In ons duurzaamheidswerk voeren we grondige levenscyclusbeoordelingen (LCA's) uit om onze milieu-impact en die van onze producten gedurende de hele levenscyclus te berekenen. Het resultaat vormt de basis voor onze hoge doelen en geeft ons houvast in ons werk voor de toekomst. Elke EPD die we rapporteren is gebaseerd op een gedetailleerde levenscyclusanalyse.

EPD

Transparantie in elke fase

Een product met een EPD is niet automatisch een duurzaam product of een product met een laag milieu-effect. Een EPD is bedoeld om milieu-informatie over het product te presenteren - kennis en feiten die op hun beurt nieuwe inzichten kunnen bieden voor zowel fabrikanten als klanten. Met de verschillende modules A1-C4 krijgen we waardevolle inzichten waarmee de nadruk kan worden gelegd op de gebieden die de voetafdruk het meest beïnvloeden.

Onze EPD's zijn gemaakt volgens ISO 14025, waardoor ze vergelijkbaar zijn met andere EPD's van gelijkwaardige producten. Alle verklaringen worden door onafhankelijke derden gecontroleerd, dat garandeert de transparantie van de rapportage van milieueffecten gedurende de hele levenscyclus. Een EPD is normaliter vijf jaar geldig, tenzij er grote veranderingen zijn in de productiemethoden. 

epd_schema_v6.png

EPD

Verschillende EPD's vergelijken

Alle EPD's zijn ontwikkeld volgens gestandaardiseerde methoden, wat betekent dat alle modules hetzelfde type informatie moeten bevatten. De productie van gegevens die voor de analyse worden gebruikt, kan echter verschillen en er kunnen verschillende aannames en beperkingen zijn gemaakt door verschillende fabrikanten. De aannames die per module worden gemaakt, staan altijd beschreven in de EPD. Vanaf module A4 en verder worden aannames gedaan zoals dat transportafstanden gebaseerd zijn op verkoophistorie, gebruik van bijvoorbeeld Zweedse energiemix of dat de levensduur gebaseerd is op Lighting Europe.

We tellen de driver altijd mee

Zonder driver zullen onze producten niet branden, daarom vinden wij het belangrijk dat deze altijd meegenomen wordt in de berekeningen. Berekeningen met of zonder driver kunnen grote verschillen in resultaten geven. Het is echter niet vereist in de EPD-standaard om de driver mee te nemen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 

Volgens de EPD-norm is het mogelijk om meerdere producten in dezelfde EPD te presenteren, maar dan mag het +50% tot -50% verschillen in milieu-effect. Welke producten in een EPD zijn opgenomen wordt altijd beschreven in de algemene informatie, net als hoe groot de variatie is in GWP – fossil A1-A3. In onze EPD voor bijvoorbeeld Pleiad G4 zijn de Pleiad G4 125, Pleiad G4 165 en Pleiad G4 205 opgenomen, die grotendeels alleen in afmeting verschillen.

CO2e, staat voor kooldioxide-equivalenten. Dit is een belangrijke factor om de uitstoot van verschillende broeikasgassen te kunnen vergelijken op basis van hun potentieel voor de opwarming van de aarde. Met behulp van het GWP van de gassen kunnen ze worden omgezet in kooldioxide-equivalenten. Zo draagt methaan bijvoorbeeld 28 keer meer bij aan het broeikaseffect dan koolstofdioxide. Een methaanuitstoot van 1 ton komt dus overeen met 28 ton kooldioxide.

Milieu-impactcategorieën worden op een wetenschappelijke manier uitgeschreven in getallen, dat wil zeggen dat een getal in exponentiële notatie wordt gepresenteerd en een deel van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (wat staat voor Exponent) het vorige getal vermenigvuldigt met 10 tot de n-de exponent. Dit is een manier om veel decimalen in een tabel te vermijden. Een indicator met een plusteken ervoor, bijvoorbeeld +1.26E1, betekent een negatieve klimaatimpact.

  • Het getal 1,26E1 is uitgeschreven 12,6.
  • Het getal 4,84E‐1 is uitgeschreven 0,484.
  • Het getal 6,68E0 is uitgeschreven 6,68.

Het GWP betekent Global Warming Potential, het opwarmingspotentieel. In zaken met betrekking tot het klimaat wordt GWP vaak gebruikt als een factor, uitgedrukt in CO2e, wat betekent dat alle broeikasgassen zijn omgezet in een equivalente hoeveelheid koolstofdioxide (CO2). In de resultatentabel in het EPD is GWP – Fossil degene die het meest vergelijkbaar is tussen verschillende producten. GWP Total is de indicator die kijkt naar de gehele levenscyclus van het product.

Cradle to Gate (wieg tot hek) zijn de waarden uit de eerste drie fasen van de levenscyclus van een product, A1-A3. Dit omvat grondstofwinning (A1), transport naar fabriek (A2) en productie (A3). Dit is het deel van de levenscyclus dat de minste aannames heeft en dus het gemakkelijkst te vergelijken is tussen verschillende producten of leveranciers. Bij het vergelijken van A1-A3 tussen verschillende producten, moet worden gekeken naar GWP Fossil.

Cradle to Grave betekent dat alle fasen van de levenscyclus van een product worden meegenomen, van grondstofwinning (A1) tot het uiteindelijke afvalbeheer (C4). Hoe verder je komt in de levenscyclus van een product, hoe meer aannames er zijn gedaan. De gebruiksfase kan bijvoorbeeld misleidend zijn, afhankelijk van waar ter wereld het product zal worden gebruikt, omdat verschillende energiemixen verschillende resultaten opleveren. Bij het vergelijken van A1-C4 tussen verschillende producten, moet worden gekeken naar GWP Total.

Hier vindt u onze EPD's

U vindt de EPD's die momenteel beschikbaar zijn onder Downloads, wanneer u filtert op producten of op de desbetreffende productpagina.

Zoek producten met een EPD