Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode voor het berekenen van de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van een product. Dit begint bij de winning van natuurlijke hulpbronnen en loopt totdat het product niet langer meer gebruikt wordt en moet worden afgevoerd.

Hier ziet u de klimaatimpact van enkele van de analyses die we voor onze producten hebben gemaakt. We hebben de presentatie vereenvoudigd door de levenscyclus in vijf fasen te verdelen. Onze berekeningen zijn uitgevoerd volgens ISO 14040 en 14044.

 

Materiaalextractie
Produktie
Transport
Toepassing
Einde levensduur

Materiaalextractie Produktie Transport Toepassing Einde levensduur

~25% <1% <1% ~75% <1%

We weten dat de materiaalkeuze in de toekomst van nog groter belang zal zijn dan nu. Daarom streven we ernaar dat Fagerhult zich bij productontwikkeling richt op innovatieve, hernieuwbare of gerecyclede materialen als alternatief voor traditionele nieuwe en fossiele materialen. Ons doel is dat onze armaturen in 2030 voor 80% uit hernieuwbare of gerecyclede materialen bestaan.  

Hoewel de milieu-impact van onze armatuur in de productiefase relatief laag is, werken we voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen om deze verder te verminderen. Onze productie draait op 100% hernieuwbare energie, onder meer in de vorm van lokaal geproduceerde elektriciteit uit zonnecellen op ons fabrieksdak. We proberen ook altijd zoveel mogelijk materiaal in onze eigen bedrijfsvoering te recyclen, in plaats van het te verbranden tot energie. 

De gemeten waarden zijn van toepassing op een gemiddeld armatuur dat wordt gefabriceerd in onze fabriek in Fagerhult, Habo.

Onze milieu-impact op het transport is zeer laag. Een deel van de verklaring hiervoor is dat we dicht bij onze klanten zijn en meestal per vrachtwagen leveren. In vergelijking met andere transporten is de uitstoot hiervan gering. Een ander deel van de verklaring is dat onze producten bovendien rechtstreeks naar de plaats van installatie worden geleverd, wat minder ritten betekent en de impact op het milieu meer beperkt.  

De grootste milieu-impact die onze armaturen hebben, is tijdens het gebruik bij onze klanten. Een manier om het energieverbruik, en dus de impact op het milieu, te verminderen, is door armaturen te kiezen met lichtsturing en constante lichtstroom (CLO). De gebruiker heeft invloed door zijn keuze voor hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind of waterkracht.  

Het gebruik is berekend met behulp van een Zweedse elektriciteitsmix en zonder lichtsturing.

Ook al houden we van onze armaturen, ze hebben niet het eeuwige leven. Dat weten we en we weten ook dat ze op een gegeven moment afgedankt worden. Daarom lijmen we geen onderdelen als we onze producten in elkaar zetten. We schroeven of klikken onderdelen vast met gebogen lipjes. Dit maakt het op zijn beurt gemakkelijk om de armatuur uit elkaar te halen om de verschillende materialen te scheiden. Dit zorgt voor een makkelijkere en betere recycling. 

LCA.gif

Pure materialen 

We produceren alleen armaturen met LED en hebben een breed scala verschillende lichtsturingen. Samen bieden ze de meest energie-efficiënte oplossing op de markt. In lijn met efficiëntere oplossingen en schonere elektriciteit weten we dat de rol van de materialen steeds belangrijker wordt met betrekking tot de klimaatimpact van onze producten. Uit onze analyses blijkt dat de materialen vandaag al een grote rol spelen, iets meer dan 25%. Maar voor een klant die alleen fossielvrije elektriciteit gebruikt, staan de materialen voor ongeveer 85% van de klimaatimpact van het armatuur.

Daarom is er een nieuwe kijk nodig op het gebruik van middelen en eenheden in de maakindustrie. Het gebruik van nieuwe materialen of fossiele grondstoffen is geen langetermijnoplossing, we moeten overschakelen op hernieuwbare en gerecyclede bronnen en materialen. Een voorbeeld hiervan is ons innovatieve product Multilume Re:Think, dat wordt gemaakt van massief karton. Een voor onze industrie, gloednieuw materiaal. 

Environmental Product Declaration (milieuproductverklaring) 

Environmental Product Declarations (EPD's) zijn een internationaal gestandaardiseerde vorm van milieuproductverklaringen. Een EPD biedt transparante, betrouwbare en vergelijkbare informatie over de milieu-impact van een product tijdens de hele levenscyclus. Al onze EPD's zijn gemaakt volgens ISO 14025, waardoor ze vergelijkbaar zijn met andere EPD's. Alle verklaringen worden door onafhankelijke derden gecontroleerd, dat garandeert de transparantie van de rapportage van milieueffecten gedurende de hele levenscyclus. Het doel is dat alle nieuw ontwikkelde armaturen van Fagerhult een milieuproductverklaring hebben. U vindt de EPD's die momenteel beschikbaar zijn onder Downloads, wanneer u filtert op producten of op de desbetreffende productpagina.

Neem contact met ons op, dan kunnen we uw volgende project bespreken

We weten dat iedereen te maken heeft met verschillende uitdagingen en behoeften, afhankelijk van wie u bent en in welke fase van het project u werkt. Ons begrip van het complete projecteringsproces maakt het voor u gemakkelijker om het op de juiste manier aan te pakken.