Sustainability_Pure_materials.png

Pure materialen.

De materialen waar onze producten van worden gemaakt, vormen een essentieel onderdeel van onze totale klimaatafdruk. Het belang van materialen zal verder toenemen naarmate de focus op energiezuinigere producten toeneemt en de elektriciteit die wordt gebruikt bij het verbruik steeds groener wordt.

We streven er daarom naar om nieuwe materialen en fossiele stoffen te vervangen door hernieuwbare en gerecyclede materialen en te zorgen dat nieuwe leveranciers voldoen aan onze duurzaamheidscriteria en onze Gedragscode.

 

ONZE DOELEN ZIJN:
 

- dat onze producten voor ten minste 80% uit hernieuwbare of gerecyclede materialen moeten bestaan.

- dat alle leveranciers beoordeeld zijn aan de hand van duurzaamheidscriteria en voldoen aan onze Gedragscode.

- om onze klanten te helpen bewuste keuzes te maken door de milieu-impact van onze producten te rapporteren in EPD's (Environmental Product Declarations).

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

VN-DOEL NR. 12

Duurzame consumptie en productie

De doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame consumptie en productie gaan over het verminderen van onze ecologische voetafdruk wereldwijd. Onze bijdrage is om op een verantwoorde manier om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en kennis te delen die de gebruiker van onze producten helpt om duurzamere keuzes te maken.

12.2 Duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen

We schakelen over op hernieuwbare en gerecyclede materialen.

12.8 Bewustmaking van het publiek over een duurzame levensstijl

We rapporteren de milieu-impact van onze producten via EPD's. Op die manier kunnen we onze klanten informeren over hoe ze duurzamere keuzes kunnen maken.

Wat doen we om onze doelen te bereiken?

 

Het verkennen van nieuwe materialen is voor ons vanzelfsprekend en we denken graag nieuw. We kiezen materialen met zorg en waar we het grootste verschil kunnen maken, en zonder in te leveren op lichtcomfort. Onze nieuwsgierigheid en gedrevenheid kunnen er soms toe leiden dat we een materiaal opwaarderen naar een beter alternatief. We kunnen van het ene materiaal naar het andere overgaan of simpelweg een – voor ons – volledig nieuw materiaal testen waarbij we alles helemaal opnieuw moeten aanpassen. Wat vroeger een pioniersgeest was, is vandaag de dag een gevoel van verantwoordelijkheid en de wens om materialen op een duurzame manier te gebruiken.

Lees meer over Notor 36 – een product gemaakt van gerecycled aluminium

Lees meer over Discovery – van fossiel kunststoffen tot hernieuwbare kunststoffen

Lees meer over Kvisten – een product van hout waarbij elk detail kritisch onder de loep is genomen

Lees meer over Multilume Re-Think – van plaatwerk naar hernieuwbaar karton

In veel van onze producten gebruiken wij aluminium profielen, vanwege de goede eigenschappen en het gewicht van het materiaal. Maar aluminium is ook een materiaal waarvoor enorme hoeveelheden energie nodig zijn voor de productie ervan. Dat is kostbaar voor onze planeet en leidt tot grote CO2-emissies bij de winning.

Vanaf 2022 gebruikt Fagerhult alleen nog gecertificeerde aluminium profielen die voorzien zijn van oorsprongsetikettering van het materiaal en waarbij de energie voor de productie ervan uitsluitend van hernieuwbare bronnen afkomstig is. Deze verandering vermindert de klimaatimpact van de productie van basis aluminium met 40% in vergelijking met het Europese gemiddelde. In vergelijking met het wereldgemiddelde voor basis aluminium is de impact 78% lager.

De verpakking van onze nieuw ontwikkelde producten moet bij voorkeur zijn gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen. Ook voor bestaande producten beoordelen we de verpakkingen opnieuw en vervangen bijvoorbeeld plastic verpakkingen door golfkarton. Om de klimaatimpact van de ondersteuning rond onze producten in de verpakking te verminderen, kiezen we ervoor om alleen nog piepschuim te gebruiken dat is gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Dit vermindert onze klimaatvoetafdruk met ongeveer 30 ton CO2 per jaar.

Voor alle armaturen is er een verklaring van materialen met de soorten materialen die in het product zitten. Een deel van de producten hebben ook een door derden gecontroleerde Environmental Product Declaration (EPD), een milieuproductverklaring die internationale normen volgt. Het doel is dat alle nieuw ontwikkelde armaturen van Fagerhult een EPD hebben. U vindt de EPD's die momenteel beschikbaar zijn onder Downloads, wanneer u filtert op producten of op de desbetreffende productpagina.

Onze wereldwijde aanwezigheid stelt hoge eisen aan ons en onze partners om verantwoordelijkheid te nemen – voor de planeet en vanuit een sociaal perspectief. Onze gedragscode (Code of Conduct) biedt duidelijke richtlijnen die iedereen binnen onze groep en onze partners geacht worden te volgen. We trainen medewerkers continu over de Gedragscode en hoe ze deze kunnen naleven.

life-earth-on-black.gif

Onze levenscyclusanalyses (LCA) tonen aan dat de materialen ongeveer 25% uitmaken van de klimaatimpact van de armatuur gedurende de levenscyclus. Als fossielvrije elektriciteit wordt gebruikt, is de impact van de materialen ongeveer 85%. Dit is waar we het grootste verschil kunnen maken door de grondstoffen en hulpbronnen op verantwoorde wijze te gebruiken. Om een lange termijnoplossing te bereiken, moeten we hernieuwbare en gerecyclede hulpbronnen en materialen gebruiken.

Vier belangrijke actiegebieden

Sustainability_Circular_solutions.png

Circulaire oplossingen

Lees meer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energie-efficiëntie

Lees meer

Sustainability_Conscious_production.png

Bewuste productie

Lees meer