Privacybeleid voor de website van Fagerhult

Fagerhult (hierna ”Fagerhult”, ”wij” of ”het bedrijf” genoemd) waarborgt altijd uw privacy en begrijpt hoe belangrijk het is om correct met uw persoonsgegevens om te gaan. Hieronder vindt u informatie over waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen en hoe ze worden gebruikt en opgeslagen.

Tenzij hieronder anders vermeld, is Fagerhults Belysning AB de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie:
Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Zweden
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail: info@fagerhult.se of telefoon: +46 36 10 85 00.

Als u contact hebt met een van onze verkoopbedrijven, is dat bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Informatie en contactgegevens van elk verkoopbedrijf vindt u op https://www.fagerhult.com/Contact/

Bezoekers van de website van Fagerhult en abonnees van de nieuwsbrief

Fagerhult heeft zijn webservices ontwikkeld om te informeren over nieuws, producten te vermarkten en documentatie en programma's eenvoudig toegankelijk te maken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van de websites, producten en diensten van het bedrijf. Wij stellen ook rapporten met bezoekersstatistiek op voor onze websites, zie het afzonderlijke Cookie-beleid voor meer informatie.

Bij de registratie voor onze nieuwsbrief verzamelen we naam en e-mail, die we vervolgens alleen gebruiken om het verzenden van de nieuwsbrieven te beheren. U hebt het recht om u op elk ogenblik van deze mailinglijst af te melden. De rechtsgrond voor onze verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor nieuwsbrieven is toestemming.

Op andere formulieren zoals contact en aanmelding voor evenementen en webinars verzamelen we naam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, titel en uw belangstellingsgebieden om relevante informatie van Fagerhult te kunnen verstrekken.

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens die u verstrekt via uw bezoek aan of het invullen van formulieren op de website om met ons in contact te komen, is ons legitieme belang om met u te communiceren en eventuele vragen te beantwoorden.  De gegevens worden niet langer bewaard dan wat het doel vereist, afhankelijk van wat het betreft, zoals vragen over specifieke producten of klachten. Daarna worden ze verwijderd conform ons verwijderingsbeleid. 

Klanten en leveranciers

Fagerhult verzamelt op vrijwillige basis gegevens over vertegenwoordigers van bestaande en potentiële klanten. Deze informatie wordt later gebruikt om met u in contact te komen en u te informeren over nieuws op de website, nieuwe producten en diensten van het bedrijf en om een efficiënte en persoonlijke klantenondersteuning te bieden. Voorbeelden van toepassingsgebieden voor de vergaarde informatie:

• Om u te vragen of u op vrijwillige basis mee wilt doen aan onderzoeken over producten, diensten, nieuws en klantenontmoetingen.
• Om u content, diensten, instructies en een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden, die is gebaseerd op persoonlijke informatie. Denk aan taalinstelling, postcode, land en andere content of andere voorkeuren die u als klant heeft aangegeven.
• Om u een gratis nieuwsbrief, updates en gerichte informatie aan te kunnen bieden.

De rechtsgrond voor onze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

Fagerhult verwerkt ook gegevens over u die bestaande of potentiële leveranciers vertegenwoordigt. Deze informatie wordt verwerkt om bestaande zakelijke relaties te creëren of te beheren. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

CRM/Businesssysteem

Wij verwerken persoonsgegevens in ons CRM/Businesssysteem om relaties op te bouwen, verkoop te bedrijven en aangepaste direct marketing uit te voeren. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats nadat u toestemming hebt gegeven of is gebaseerd op een interesse-afweging, wanneer we een duidelijk zakelijk doel zien om persoonsgegevens te verwerken.

De hier verwerkte persoonsgegevens zijn de naam, het telefoonnummer, de e-mail, de titel en het bedrijf waar u in dienst bent. De gegevens worden regelmatig gescreend volgens ons verwijderingsbeleid.

Fagerhult in sociale media

Op de sociale media-accounts van Fagerhult vindt u onder andere nieuws, inspiratie en vacatures.

De belangrijkste verantwoordelijken voor beheer, modereren en publiceren op onze accounts met Fagerhult als afzender zijn:

• Marketingmanagers voor de desbetreffende regio
• De marketingafdeling van Fagerhults Belysning AB
• De HR-afdeling van Fagerhult ,ook in samenwerking met onze partner Jobylon
• Contactpersonen bij de verkoopbedrijven in elke regio

Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld:

• Facebook
• Instagram
• Youtube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• blogs en discussiefora

U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen over onze producten, dealers en diverse kantoren op deze pagina’s. Houd er rekening mee dat uw berichten op onze website geen aanstoot mogen wekken of beledigend mogen zijn voor iemand anders.

De vragen worden beantwoord op werkdagen, gedurende werktijden (ca. 8-17 uur), zodra we tijd hebben.

Wij behouden ons het recht voor om aanstootgevende, niet ter zaken doende en racistische berichten en opmerkingen te verwijderen.

Veiligheid

Fagerhult beseft dat het een voorrecht is om u als klant te hebben en wil graag uw persoonsgegevens beschermen zoals hierboven beschreven en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We gebruiken beveiligde verbindingen met SSL als bescherming van de informatie tijdens de overdracht van uw browser naar Fagerhult. Wij hebben ook interne veiligheidsmaatregelen om de toegang tot databases die identificeerbare persoonsgegevens bevatten, te beperken.

Wie heeft toegang tot de informatie?

De informatie die aan Fagerhult wordt verstrekt, wordt gebruikt door Fagerhult of vertegenwoordigers van Fagerhult en wordt binnen het concern gedeeld. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze partners en systeemleveranciers.

Fagerhult streeft ernaar geen gegevens over te dragen aan een land of bedrijf buiten de EU/EER. Indien zo’n overdracht nodig is, zal Fagerhult ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn, zoals standaardcontractbepalingen, om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Neem contact met ons op voor meer informatie over eventuele overdracht naar derde landen.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u als betrokkene bepaalde rechten.

In bijzondere omstandigheden heeft u het recht om:

• Een registeruittreksel aan te vragen met informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij ze verwerken;
• Te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens;
• Te verzoeken om verwijdering;
• Te verzoeken om beperkte verwerking; en
• Gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Neem, om een van uw rechten uit te oefenen, contact met ons op via e-mail info@fagerhult.se of neem rechtstreeks contact op met het betreffende verkoopbedrijf.

U hebt ook het recht om opmerkingen of klachten in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit (in Zweden is dat Integritetsskyddsmyndigheten).

 

This page has been updated 2021-06-23 at 12:00 (CEST).