Beleid voor persoonsgegevens voor de website van Fagerhult

Fagerhult Belysning AB (hierna ”Fagerhult”, ”wij” of ”het bedrijf” genoemd) beschermt altijd uw privacy en begrijpt hoe belangrijk het is om correct met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens afhankelijk van de rol die u heeft (klant, websitebezoeker of anders) en hebben daarom gekozen om de informatie hieronder in te delen naar verschillende situaties.

Wanneer Fagerhult uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u altijd het recht om een registeruittreksel aan te vragen om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken en om, onder bepaalde voorwaarden, de gegevens te laten verwijderen en onjuiste gegevens te laten corrigeren. Daarnaast is er in sommige gevallen de mogelijkheid om de overdracht van gegevens aan te vragen.

Alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de EU/EER, met uitzondering van één dienstverlener, ClickDimension, die wordt gebruikt in verband met marketingcommunicatie en in de Verenigde Staten gevestigd is. Met deze leverancier beschikt Fagerhult over adequate veiligheidsmaatregelen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.

Datacontroller voor de verwerking van alle persoonsgegevens is:

Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Zweden

Bezoekers van de website van Fagerhult en abonnees van de nieuwsbrief

Fagerhult heeft zijn webservices ontwikkeld om te informeren over nieuws, producten te vermarkten en documentatie en programma's eenvoudig toegankelijk te maken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van de websites, producten en diensten van het bedrijf. Wij stellen ook rapporten met bezoekersstatistiek op voor onze websites, zie de informatie over Cookies.

Bij de registratie voor onze nieuwsbrief verzamelen we naam en e-mail, die we dan alleen gebruiken om de verzending van de nieuwsbrieven te beheren. U heeft het recht om u op elk ogenblik van deze mailinglijst af te melden. Op andere formulieren zoals contact en aanmelding voor evenementen, verzamelen we naam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, titel en uw belangstellingsgebieden om met relevante informatie van Fagerhult te kunnen komen.

De rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens, die u verstrekt via uw bezoek aan of het invullen van formulieren op de website, is toestemming en de gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor het doel vereist is. Daarna worden ze verwijderd conform ons verwijderingsbeleid.

In andere formulieren voor het downloaden van documenten verzamelen we naam, bedrijfsnaam, kantooradres, e-mail en telefoonnummer. De gegevens worden gebruikt zodat wij contact met u kunnen opnemen met meer informatie en marketing.

Mijn bedrijf/werkgever is klant bij Fagerhult

Fagerhult verzamelt gegevens over onze klanten en hun medewerkers in de mate die nodig is om de klantrelatie te beheren en te voldoen aan onze verplichtingen als leverancier, zoals leveringen en efficiënte en aangepaste klantensupport. De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten naam, e-mail, telefoonnummer, adres, aankoopgeschiedenis en andere informatie die u als klant/medewerker van de klant verstrekt wanneer wij in contact zijn met elkaar, bijvoorbeeld in verband met supportkwesties. 

Klantendagen

Fagerhult organiseert regelmatig klantendagen. Hiervoor kan aanvullende informatie over speciale diëten of reisarrangementen worden verzameld om een aangenaam en interessant evenement te kunnen plannen en uitvoeren. De gegevens worden dan verwerkt door Fagerhult en verwijderd zodra het evenement is gehouden. De gegevens worden verwerkt door Fagerhult en onze partners inzake accommodatie.

CRM/Businesssysteem

Wij verwerken persoonsgegevens in ons CRM/Businesssysteem om relaties op te bouwen, verkoop te bedrijven en aangepaste direct marketing uit te voeren. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats nadat u toestemming hebt gegeven of is gebaseerd op een interesse-afweging, wanneer we een duidelijk zakelijk doel zien om persoonsgegevens te verwerken.

De hier verwerkte persoonsgegevens zijn de naam, het telefoonnummer, de e-mail, de titel en het bedrijf waar u in dienst bent. De gegevens worden regelmatig gescreend volgens ons verwijderingsbeleid.

Veiligheid 

Fagerhult beseft dat het een voorrecht is om u als klant te hebben en wil graag uw persoonsgegevens beschermen zoals hierboven beschreven en doet er alles aan om uw privacy te beschermen. We gebruiken beveiligde verbindingen met SSL als bescherming van de informatie tijdens de overdracht van uw browser naar Fagerhult. Wij hebben ook interne veiligheidsmaatregelen om de toegang tot databases die identificeerbare persoonsgegevens bevatten, te beperken.

Fagerhult in sociale media

Op de sociale media-accounts van Fagerhult vindt u onder andere nieuws, inspiratie en vacatures. De belangrijkste verantwoordelijken voor beheer, modereren en publiceren op onze accounts met Fagerhult als afzender zijn:

• Marketingmanagers voor de desbetreffende regio
• Digitale strategen voor Fagerhult centraal
• De HR-afdeling van Fagerhult ,ook in samenwerking met onze partner Jobylon
• Contactpersonen bij de verkoopbedrijven in elke regio


Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld:

• Facebook
• Instagram
• YouTube/Vimeo
• LinkedIn
• Google plus
• Twitter
• Blogs en discussiefora

U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen over onze producten, dealers en diverse kantoren op deze pagina. Houd er rekening mee dat uw berichten op onze site geen aanstoot mogen wekken of beledigend mogen zijn voor iemand anders.

De vragen worden beantwoord op werkdagen, gedurende werktijden (ca. 8-17 uur), zodra we tijd hebben.

Wij behouden ons het recht voor om aanstootgevende, niet ter zaken doende en racistische berichten en opmerkingen te verwijderen.