Sustainability_Conscious_production.png

Bewuste productie.

Door de jaren heen is het ons gelukt om een bewuste en duurzame productie te creëren. We hebben actief gekozen voor 100% hernieuwbare energie uit onder andere waterkracht en zonne-energie. Dit geeft ons een goed startpunt nu we nieuwe stappen zetten naar netto-nul emissies in Scope 1 en Scope 2* in onze Zweedse fabriek: minder gebruik van hulpbronnen, continu hogere energiebesparingen en een meer circulair gebruik van materialen. 

* Scope 1 is directe emissie van onze activiteiten. Scope 2 is indirecte emissie van de energie die we inkopen en in onze gebouwen gebruiken, zoals elektriciteit, stadsverwarming en airconditioning. 

 

ONZE DOELEN ZIJN:
 

- het bereiken van netto-nul-emissie van onze productiefaciliteit in Zweden.  

- voorkomen dat er afval op stortplaatsen terechtkomt.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

VN-DOEL NR. 12
 

Duurzame consumptie en productie

Om duurzame ontwikkeling te bereiken, moeten we wereldwijd natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier beheren en gebruiken en de hoeveelheid afval verminderen door afval te voorkomen, te hergebruiken en te recyclen. Wij kunnen een bijdrage leveren door een duurzame productie voor de lange termijn te creëren.

12.2 Duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen

We maken al geruime tijd duurzame keuzes om onze impact van elektriciteit en verwarming te verminderen.

12.5 De hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen

We mogen geen stortafval hebben – alles moet worden gerecycled, voornamelijk door hergebruik van materiaal.

12.6 Bedrijven stimuleren om duurzame praktijken en duurzaamheidsrapportage te gebruiken

We rapporteren de emissies van onze activiteiten (Scope 1 + 2) als onderdeel van ons duurzaamheidsverslag.

Wat doen we om onze doelen te bereiken?

 

Om bij te kunnen dragen aan een toekomst die gekenmerkt wordt door duurzame beslissingen, vinden wij het belangrijk om de productie dicht bij de markt te hebben. Onze Zweedse fabriek in Fagerhult staat nog steeds waar alles ooit begon en is inmiddels al zo'n veertig keer uitgebreid, als stabiele investeringen. Dit heeft ons in staat gesteld te zorgen dat onze producten van de door ons gewenste kwaliteit en standaard zijn en dat we aan de eisen van de toekomst kunnen voldoen.

In onze reis naar een bewustere productie-eenheid hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op het dak van onze Zweedse fabriek. De panelen leveren ongeveer 140.000 kWh elektriciteit per jaar op, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van dertig appartementen. Onze medewerkers kunnen bovendien hun elektrische auto's gedurende de werkdag opladen, met de energie die we uit de zonnepanelen krijgen.

We recyclen al ons productieafval zoveel mogelijk. In onze productie hebben we meer dan dertig fracties waar we materialen recyclen en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze zo puur mogelijk kunnen worden gerecycled. We werken samen met Stena Recycling, die ervoor zorgt dat ons afval nieuw leven wordt ingeblazen door het in te zamelen en te recyclen. Ongeveer 1% van het totale afval gaat naar een vuilstort en maar liefst 85% wordt gerecycled en leeft voort in een andere vorm. Het resterende deel van ons afval wordt gerecycled tot energie om huishoudens en gebouwen te verwarmen.

life-earth-on-black.gif

Onze levenscyclusanalyses (LCA's) tonen aan dat de productie een zeer klein deel uitmaakt van de totale klimaatimpact van onze armaturen. Dit is te danken aan het feit dat onze productie draait op 100% hernieuwbare energie, zoals zonne- en waterenergie. We recyclen ook bijna al ons afval, in materialen en als energie. Dit is een belangrijk onderdeel van ons circulaire werk en we zijn vastbesloten om nog efficiënter te worden om de impact verder te minimaliseren. We zijn nooit tevreden.

Vier belangrijke actiegebieden

Sustainability_Circular_solutions.png

Circulaire oplossingen

Lees meer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energie-efficiëntie

Lees meer

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materialen

Lees meer