Frisse Scholen PvE 2021

Bent u een opdrachtgever voor nieuw- en verbouw van scholen voor primair of voortgezet onderwijs? Bekijk dan ons nieuwe Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021. Het PvE helpt u eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Deze nieuwe (2021) versie is aangepast aan recente eisen en thema’s.

Wat is er nieuw?

Nieuw in vergelijking met de versie uit 2015 is onder andere:

  • Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit en temperatuur.
  • De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
  • De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.

2021_Download button Frisse Scholen 2021.jpg

Wat betekent dit voor licht?

PvE 1.JPG

PvE 2.JPG

De aanpassingen van het PvE Frisse scholen zijn inhoudelijk afgestemd met het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting. Hierdoor lopen beide instrumenten weer synchroon en zijn in lijn met geldende wetgeving en richtlijnen.

Fagerhult verlichting voldoet aan alle eisen.
Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op met een van onze medewerkers!

2021_Download button Frisse Scholen 2021.jpg