fagerhult_belysning_torget.jpg

Torit

Torit ovat sekä kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja että kaupungin symboleita. Täällä valaistuksen tehtävänä on luoda turvallisuudentunnetta sekä houkuttelevia kohtaamispaikkoja ihmisille.

Toria voidaan pitää erillisenä tilana kaupungin sisällä. Toria ympäröivät rakennukset muodostavat päivisin luonnolliset rajat tähän tilaan. Iltaisin näitä rajoja voi olla vaikea erottaa. Pimeät rakennukset voivat ensisilmäyksellä tuntua jopa pelottavilta. 

Valaisemalla näiden rakennusten julkisivut, pystymme jälleen hahmottamaan tilan ja sen muodot. Lisäksi erilaisten yksityiskohtien, kuten patsaiden, penkkien ja kasvien valaiseminen auttaa luomaan tilaan sosiaalista vuorovaikutusta tukevan ympäristön.

Luo tehosteita

Valon avulla voidaan luoda mielenkiintoista ja dramaattista tehostevalaistusta. Parhaiten se onnistuu käyttämällä valonheittimiä, alaspäin suuntautuvaa valaistusta tai maahan upotettavia valaisimia. Korostettava kohde vaikuttaa siihen, minkälainen valaisin valitaan.

Valonheittimen voi asentaa esimerkiksi pylvääseen, jolloin valo voidaan hyvinkin kohdistaa ylös valaistavaan kohteeseen. Alaspäin suuntautuvan valon avulla voidaan tehokkaasti korostaa rakennusten julkisivuja, ja valaisimet on helppo kätkeä esimerkiksi katon reunuksen alle. Maahan upotettavien valaisimien luomat efektit ovat toisenlaisia, koska valo suuntautuu alhaalta ylöspäin.

Perussääntönä voidaan pitää, että kapea kohde valaistaan kapealla valokeilalla ja leveämpi kohde leveämmällä valokeilalla. Kun kohde valaistaan useammasta eri suunnasta, sen kolmiulotteisuus korostuu. Ota huomioon myös häikäisyn riskit. 

Vedenalainen valaistus sopii vesialtaiden ja suihkulähteiden valaisuun. Elämyksellisyyttä voidaan lisätä käyttämällä valonohjausta ja RGB:tä.

Visuaalinen näkömukavuus

Häikäisyn kokeminen on epämiellyttävää ja voi jopa vaikeuttaa näkemistä. Valaistuksen ei tarvitse olla voimakasta häikäistäkseen. 

Erityisesti ikääntyvät ihmiset kärsivät herkemmin häikäisyn aiheuttamista haitoista, koska heidän näkönsä ei sopeudu muuttuviin valaistusolosuhteisiin yhtä nopeasti kuin nuorempien. Sijoita valaisin aina niin, että häikäisyn vaara on mahdollisimman pieni.

Vedenalainen valaistus

Myös vedenalaisessa valaistuksessa on muistettava asentaa valaisin niin, että se häikäisee mahdollisimman vähän. Usein myös suihkulähteen vesisuihku halutaan valaista. 

Näissä tapauksissa parhaaseen tulokseen päästään, kun valaisin sijoitetaan aivan vedenpinnan alapuolelle (maks. 10 cm) ja niin, että se sijaitsee mahdollisimman lähellä suihkuputken suuaukkoa tai sitä kohtaa, missä vesisuihku laskeutuu alas . Valo tulisi suunnata niin, että se seuraa mahdollisimman hyvin vesisuihkua. Näin suihkulähde saadaan loistamaan pimeässä.

Ennaltaehkäise ilkivaltaa

Ulkotiloihin asennettujen valaisimien huolto- ja korjauskulut voivat olla suuria, ja myös ilkivallan riski kannattaa ottaa huomioon. Valitse kohteisiin tuotteita, joiden IK-luokitus on mahdollisimman korkea. 

Kauniit ja hyvin hoidetut ympäristöt joutuvat harvemmin ilkivallan kohteiksi verrattuna synkkiin ympäristöihin. Voisiko ilkivaltaa ehkä vähentää luomalla kaupunkiympäristöistä viihtyisämpiä?