Fagerhult Oy:n toimitusehdot 2022, voimassa toistaiseksi

Perushinnat ilman ALV:tä

Perushinnat ovat suositushintoja ilman arvonlisäveroa voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät vakiopakkauksen ja koskevat toimituksia Suomessa. Hinnat sisältävät SER-kierrätysmaksut. Pidätämme itsellemme oikeuden teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta, emmekä vastaa tuote-esitteissä tai internet-luettelossa mahdollisesti olevista painovirheistä.

Maksuehdot

Laskutusasiakkailla 14 päivää netto, jollei toisin ole sovittu. Eräpäivän jälkeen perimme viivästyskorkoa korkolain mukaan. Fagerhult pidättää itselleen oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista, mikäli Fagerhultilla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai sovittu luottoraja on ylitetty tai se on ylittymässä. Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan luottotiedot ennen tilauksen toimittamista ja käyttää halutessaan pysäyttämisoikeutta tai olla toimittamatta tilausta tai vaatia ennakkomaksua tai vakuutta.

Toimitusehdot

Vapaasti asiakkaan määräämässä osoitteessa Suomessa (DAP Incoterms 2010). Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan pakkausten talteenotosta. Perimme 30 Eur (Alv 0%) jakelumaksun tilauksista, joiden arvo on alle 500 Eur. Kaikki kuljetukset ovat vakuutettuja. Vastaanottajan täytyy aina tarkastaa saapuva lähetys ja allekirjoituksellaan rahtikirjaan hyväksyä lähetyksen oikeellisuus ja virheettömyys. Puute- tai vauriotilanne tulee rahtikirjaan merkitä huomautuksella. Reklamaatio mahdollisista puutteista tai vaurioista tulee tehdä Fagerhult Oy:lle seitsemän (7) päivän sisällä.

Takuuehdot 1.1.2022 alkaen, voimassa toistaiseksi

Fagerhult Oy myöntää Fagerhult ja ateljé Lyktan, LTS sekä LED Linear -tuotemerkkisille valaisimille viiden (5) vuoden takuun. Muilla tuotemerkeillä takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivämäärästä.

Takuu kattaa tuotteen valmistus- ja materiaaliviat, mikäli tuote on asennettu asennusohjeiden ja määräysten mukaisesti, ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vian ilmetessä on asiakkaan ilmoitettava siitä viipymättä Fagerhult Oy:lle. Mikäli takuuehdot täyttyvät, korjauttaa Fagerhult tuotteen tai toimittaa uuden varaosan tai korvaavan tuotteen viallisen tilalle.

Takuu ei ole voimassa, jos:

- vaurio tai toimintahäiriö on aiheutunut ylijännitteestä, väärinkäytöstä, luonnonvoimista (esim. ukkonen tai salamanisku), vesivahingosta, tulipalosta tai muusta yllättävästä tai odottamattomasta seikasta.

- tuotetta on muutettu ilman Fagerhult Oy:n kirjallista lupaa ja ohjeistusta.

- tuotteen arvokilpi ei ole luettavissa.

- asennus sisältää keskenään yhteensopimattomia laitteita, kuten esim. ohjausjärjestelmän osien yhteensopimattomuus tai väärän virtalähteen käyttö valaisimelle.

- tuote on rikottu mekaanisesti tai sitä on säilytetty epäasianmukaisesti.

Takuu ei:

- korvaa viallisen tuotteen vaihdosta aiheutuneita kustannuksia.

- korvaa tuotantotappiosta, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta tai muusta välillisestä vahingosta aiheutuvia kustannuksia.

- korvaa tuotteesta muulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

- korvaa luonnollisesta kulumisesta aiheutuvaa vikaantumista (esim. liitäntälaitteiden kuolleisuutta liitäntälaitevalmistajan ilmoittamien arvojen puitteissa). Led-tuotteiden normaali valovirran alenema ilmoitetaan tuotekohtaisesti verkkosivuillamme. Esim. L85 100.000 h, joka tarkoittaa, että 100.000 käyttötuntimäärän jälkeen vähintään 50 %:lla valaisimista valontuotto on 85 % tai enemmän.

- koske valonlähteitä led-valonlähdettä lukuun ottamatta.

- koske turvavalaisimien akkuja, joiden takuuaika on yksi (1) vuosi.

Tilauksen peruutus

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen tai osan siitä tilausvahvistuksen päivämäärän jälkeen, veloitamme asiakasta toteutuneiden kulujen mukaisesti. Lisätietoja saatte yhteyshenkilöltänne Fagerhult Oy:ssä.

Vastuun rajoitukset

Myyjä ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä muusta välillisestä vahingosta tai toimitusvirheestä johtuneista kustannuksista. Myyjä ei myöskään vastaa tavarasta muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Ylivoimainen este

Fagerhult Oy:llä on oikeus viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa. Näitä ovat yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tilanteet, kuten lakko, pandemian aiheuttama sulkutilanne, sota, sisäiset levottomuudet, viranomaisten toimenpide, tulipalo, luonnonmullistus tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota yrityksen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon määräaikaista tai kertasopimusta tehtäessä.

Palautuksia ja hyvityksiä koskevat ehdot

Palautuksista on aina sovittava Fagerhult Oy:n myyjän kanssa 30 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Mikäli palautuksen syy ei johdu tuotevirheestä, eikä Fagerhult Oy:n tekemästä virheestä, emme hyvitä palautettavia tuotteita. Palautettavien tuotteiden ja niiden myyntipakkausten on oltava avaamattomia ja palautus täytyy tapahtua ennen kuin kolme kuukautta on kulunut tavaran toimittamisesta.

Ellei muuta ole sovittu, noudatamme Sähkötarvikekaupan yleisiä toimitusehtoja (STYT 99).