fagerhult_this_is_led.jpg

Valovirta

Ledien vertaaminen perinteisiin ratkaisuihin ei ole aina yksiselitteistä. Led-valmistajien tekemiä laboratoriokokeita ei voi suoraan soveltaa valaisimeen asennetun led-moduulin suorituskykyyn. Ledien tehokkuudesta saa oikean käsityksen vasta sitten, kun niitä tarkastellaan omassa valaistusteknisessä ympäristössään.

Valovirta-arvo hyötysuhteen sijaan

Perinteisillä valonlähteillä toimivan valaisimen energiatehokkuus voidaan ilmoittaa hyötysuhdeprosenttina (LOR). Hyötysuhde mitataan vertaamalla vapaasti palavaa vertailuvalonlähdettä valaisimesta lähtevään valovirtaan. Led-valaisimien energiatehokkuutta ei ilmoiteta hyötysuhteen avulla, sillä led-moduulien nimellisvalovirtaa ei ole standardisoitu samalla tavalla kuin loistelampuissa. Tämä johtaa siihen, että led-tekniikassa vertailuyksiköksi katsotaan koko valaisin, loistediodit ja teholähde mukaan lukien, jolloin hyötysuhde on aina 100 %. Valaisinvalmistajat ilmoittavat led-valaisimen tehokkuuden kokonaisvalovirran (lm) suhteena mitattuun tehoon (W) valaisimessa syntyvät häviöt mukaan lukien (lm/W).

Käyttölämpötila

Käytämme vain tunnettujen valmistajien ledejä tai led-moduuleja. Varmistamme aina, että niitä käytetään käyttöiän ja tehokkuuden kannalta optimikuormituksella. Liian korkea lämpötila on suurin lediä heikentävä tekijä. Led-valaisimien kehitystyössä varmistetaan, että käytettävien komponenttien lämpötila pysyy sekä tuotteelle ilmoitettujen rajojen sisällä että omien periaatteidemme vaatimalla tasolla. Nämä periaatteet koskevat kaikkia niitä elektronisia komponentteja joita käytämme, kuten EL-liitäntälaitteita ja turvavalojen virtalähteitä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lisäämme led-moduulin tc-lämpötilan ja tj-lämpötilan mittaukseen turvamarginaalin, joka varmistaa ilmoittamamme käyttöikäodotuksen hyvällä marginaalilla.

Ledien vikaantuminen on harvinaista. Tyypillistä ledeille on ajan kuluessa tapahtuva valovirran aleneminen.