Ulkovalaistuksen yöaikainen valonohjaus

Yöaikaisen valonohjauksen avulla voidaan säästää energiaa merkittävästi. Illan myöhäisinä hetkinä ja öisin katujen ja muiden alueiden ei välttämättä tarvitse olla täysin valaistuja. Yöaikainen tehon pudottaminen tarjoaa mahdollisuudet energiansäästöihin ilman, että valot sammutetaan kokonaan.

Yöaikainen valonohjausjärjestelmä integroidaan jokaisen valaisimen liitäntälaitteeseen niin, että valaisin ”hoitaa itse itsensä”. Mitään ulkoisia lisälaitteita ei tarvita. Ohjausyksiköt ohjelmoidaan etukäteen valmiiksi, eivätkä ne tarvitse vavontaa. Muita investointeja ei tarvita, eikä muutoksia infrastruktuuriin.

Yöohjaus 1

Valaistustasot: 100 % ja 50 %.

Järjestelmä laskee ohjelmoidun valaistusjakson keskikohdan ja himmentää valon täydestä tehosta puoleen tehoon kuuden tunnin ajaksi keskikohdasta lukien. Kuuden tunnin kuluttua järjestelmä siirtyy jälleen täyteen valaistustehoon.

Energiansäästö: jopa 20 %.

Yöohjausjärjestelmässä 1 valaistus himmennetään kuudeksi tunniksi valaistusjakson puolivälistä alkaen. Kuuden tunnin kuluttua ohjausjärjestelmä nostaa valaistuksen täydelle teholle.

Yöohjaus 2

Valaistustasot: 100 % ja 50 %.

Järjestelmä laskee ohjelmoidun valaistusjakson keskikohdan. Valaistus himmennetään täydestä tehosta puoleen tehoon kaksi tuntia ennen jakson keskikohtaa yhteensä kahdeksaksi tunniksi. Kahdeksan tunnin kuluttua järjestelmä siirtyy jälleen täyteen valaistustehoon.

Energiansäästö: jopa 25 %.

Yöohjausjärjestelmässä 2 valaistus himmennetään kaksi tuntia ennen jakson keskikohtaa yhteensä kahdeksaksi tunniksi. Kahdeksan tunnin kuluttua ohjausjärjestelmä nostaa valaistuksen täydelle teholle.

Yöohjaus Custom

Valaistustasot: dynaaminen (maks. 5 tasoa).

Järjestelmässä voidaan käyttää enintään viittä joustavaa valaistustehoa, joille ohjelmoidaan halutut ajat. Silloin keskiyölle voidaan valita erittäin vähäinen valaistus, jota nostetaan täyteen tai jonkin verran himmennettyyn valaistustehoon tarpeen mukaan. Järjestelmä käyttää lähtökohtana valaistuksen kokonaisjakson keskikohtaa.

Energiansäästö: riippuu valaistustasosta ja valituista ajoista.

Yöohjaus Custom on joustava järjestelmä, joka voidaan ohjelmoida täysin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asetettavat valaistustasot ja ajankohdat voivat perustua esimerkiksi liikennemääriin ja läsnäoloon sekä valaisimien asennusympäristöön.

Esimerkki, yöohjaus 1

Järjestelmä laskee valaistusjakson keskikohdan syttymis- ja sammumisajankohdan perusteella. Järjestelmä määrittää valaistusjakson
keskikohdan kolmen päivän välein.

Joulukuu

Joulukuussa valot syttyvät kello 15.00 ja sammuvat kello 9.00. Valaistusjakson pituus on 18 tuntia. Sen keskikohta on kello 00.00. Näin ollen valot palavat 100 % teholla 15.00 – 00.00. Tämän jälkeen valaistustehoa vähennetään 50 %. Kello 6.00 valaistus nostetaan jälleen 100 %:iin, ja valot palavat tällä teholla kello 9.00 asti, jolloin valaistus sammutetaan kokonaan.

Kesäkuu

Kesäkuussa valot syttyvät kello 22.30 ja sammuvat kello 3.30. Valaistusjakson pituus on 5 tuntia. Sen keskikohta on kello 1.00. Näin ollen valot palavat 100 % teholla 22.30 – 1.00, jonka jälkeen valaistustehoa vähennetään 50 %. Valot sammuvat kokonaan kello 3.30 valaistustason nousematta 100 %:iin.