BREEAM en LEED

BREEAM en LEED zijn de twee grote milieucertificeringssystemen die tegenwoordig over de wereld worden gebruikt, ook al zijn er andere systemen, bijvoorbeeld Energy Star in Australië en Miljöbyggnad in Zweden.

In zowel BREEAM als LEED kunnen verschillende soorten projecten worden beoordeeld. Er zijn verschillende systemen die worden gebruikt voor verschillende gebouwtypes. In beide systemen wordt de duurzaamheid van een project in verschillende categorieën ingedeeld. De namen van de categorieën zijn verschillend in BREEAM en LEED, maar ze dekken ongeveer dezelfde terreinen; grondgebruik, energieverbruik, waterverbruik, materiaalkeuze, binnenmilieu, transporten, mate van innovatie en afval.

Er worden verschillende cijfers gegeven in de verschillende systemen en de cijfers worden op verschillende manieren bij elkaar opgeteld. BREEAM heeft vijf scoreniveaus en LEED heeft er vier. 

Beide systemen hebben minimum eisen waaraan voldaan moet zijn om het gebouw überhaupt een certificaat te geven. 

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is tegenwoordig het gebruikelijkste systeem in Europa. BREEAM bestaat in een aantal varianten voor verschillende soorten onroerend goed. De milieuprestaties op verschillend gebied worden beoordeeld, met minimumeisen voor projectleiding, energiegebruik van het gebouw, binnenklimaat met ventilatie en verlichting, waterhuishouding, afvalverwerking, bodemgebruik en invloed op de directe omgeving. De beoordeling leidt tot de scores Acceptabel, Geslaagd, Goed, Zeer goed, Uitstekend of Eminent.

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) is ontwikkeld door de VS. Green Building Council. De prestaties voor grondgebruik, waterverbruik, energieverbruik en uitstoot, materiaal en gebouwmiddelen, binnenklimaat en innovatief design worden beoordeeld. Bij innovatief design wordt gekeken naar innovatieve en technische oplossingen die het gebouw beter maken dan door LEED vereist wordt. De beoordeling kan leiden tot Certified, Silver, Gold and Platinum.