Toimistot ja työpisteet

Avotoimistot

Avotoimisto vaatii joustavia työpisteitä, joiden tulee tukea useiden käyttäjien hyvinvointia ja yhteistyötä. Tarkoitus on viihtyä ja tehdä oikeita valintoja käyttäjän työtehtävästä, iästä tai työpisteen sijainnista riippumatta.

Avotoimistot

Työskentele yksin ja ryhmissä

Avotoimistojen toteutus vaihtelee paljon siellä suoritettavien tehtävien luonteiden ja toimintojen mukaan. Usein käytetään työpisterivejä tai osastoja, ja työskentelypisteet voivat olla joko henkilökohtaisia tai vapaasti käytettävissä tarpeen mukaan. Avokonttorissa voi olla myös muita tila-alueita, vaikkapa pieniä oleskelualueita, seisomapöytiä tai työskentelykeskuksia. Tilan eri vyöhykkeet vastaavat erilaisiin tarpeisiin, ja niillä voidaan esimerkiksi pitää pieniä palavereja ja epävirallisia taukoja tai suorittaa jokin keskittymistä vaativa työvaihe.

Avoimen tilan dynamiikka 

Avotoimisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia valaistusratkaisujen valintaan, ja valinnan tulee perustua henkilöstön ja liiketoiminnan tarpeisiin. Valaisinten valinnasta riippumatta työpintojen valaistustason on kuitenkin oltava vähintään 500 lx. Työskentelyalueen ulkopuolella oleva valaistus on tällöin mukautettava työskentelyalueella vallitseviin olosuhteisiin. 

Suosittelemme ripustettavia valaisimia työpisteinä käytettävien pintojen yläpuolelle. Suoraa/epäsuoraa valoa tuottavat ripustettavat valaisimet luovat työpisteeseen häikäisemättömän ja miellyttävän työympäristön sekä lisäävät käyttäjän tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden oman valaisimen henkilökohtaiseen mukauttamiseen ja ohjaukseen.

1. Suoraa/epäsuoraa valoa tuottava ripustettava valaisin tuottaa myös viihtyisyyteen vaikuttavaa ympäröivää valoa.

Tuotteisiimme kuuluu myös päivänvalon luonnollista dynamiikkaa jäljitteleviä ratkaisuja. Kohdevalaisimen ja ripustettavan valaisimen yhdistelmä tuo enemmän vaihtelua muuten suhteellisen staattiseen ympäristöön. Erilaiset värilämpötilat luovat vaihtelua, joka jäljittelee taivasta ja lisää osaltaan työpaikalla koettua hyvinvointia. Pintarakenteet, varjot ja kontrastit näkyvät selkeämmin, jolloin tila hahmottuu paremmin.

2. Kohdevalaisimen ja ripustettavan valaisimen yhdistelmä, joka tuo pintarakenteet, varjot ja kontrastit selvästi esiin.

Ympäröivä valo vahvistaa päivänvalon tuntua 

Avotoimistossa kaikki eivät pääse istumaan ikkunan ääreen. Jotta keho tuntisi olevansa päivänvalossa ja hahmottavansa tilan ulottuvuudet, suosittelemme hyvin koostetun ympäröivän valon käyttämistä. Tutkimusten mukaan se lisää tilan käyttäjän hyvinvointia. Valaistusratkaisu voidaan toteuttaa kohdevalaisimilla tai wallwasher-seinävalaisimilla, jotka jakavat seinille 250–300 luksia valoa. Suoraa/epäsuoraa valoa tuottavat valaisimet tekevät myös katosta hyvin valaistun, ja se edistää hahmottamaan oikeaa suhdetta valaisimen ja katon välillä. Ympäröivä valo edesauttaa virkeyttä ja hyvinvointia, ja se on eräs keino luoda tilan tuntua avotoimistoon. 

Omien mieltymysten mukaan 

Ripustettavat valaisimet tekevät valaistuksen työpistekohtaisesta säätämisestä helppoa valaistuksenohjauksen avulla. Fagerhultin kaikkiin toimistoratkaisuihin on saatavana sisäänrakennetut Organic Response -yksiköt, joita on helppo säätää esimerkiksi mobiilisovelluksella.

Valaistussuunnittelu Human Centric Lightingin mukaan

Human Centric Lighting on valaistusratkaisuja, jotka täyttävät ihmisen visuaalisen, biologisen ja emotionaalisen valontarpeen päivänvalon ja sähkövalon yhdistelmällä. Ihmisen vuorokausirytmiä tukevalla valaistuksella luodaan työympäristöjä, jotka saavat ihmiset sekä nukkumaan että voimaan paremmin ja olemaan tuottavampia. Tämä saavutetaan muun muassa yhdistämällä valon eri voimakkuuksia ja värilämpötiloja. Oikean valoannoksen saamiseksi voimme joko valita paljon valoa lyhyeksi ajaksi tai vähemmän valoa pidemmäksi ajaksi, 30 minuutista 3 tuntiin. Fagerhult suosittelee aloittamaan päivän 250 melanooppinen luksi 2 tunnin ajan.

Kaikissa valaistusprojekteissa voidaan suunnitella valaistus, jolla on biologinen vaikutus vuorokausirytmiimme, käyttämällä melanooppinen suhde -kerrointa. Ilmoitamme kertoimen kaikista valaisimistamme.

Suositeltu valaistus aamulla 6000 K, keskipäivällä 4000 K ja iltapäivällä 3000 K.

Tuote-ehdotuksia

Keskustelemme mielellämme seuraavasta projektistasi, joten ota yhteyttä!

Me ymmärrämme, että asiakkaiden haasteet ja tarpeet vaihtelevat sen mukaan, minkä tehtävän ja työvaiheen kannalta hän projektia tarkastelee. Kokonaisnäkemyksemme avulla oikeiden valintojen tekeminen on helpompaa.