Sitoutumisemme.

Niin paljon kuin rakastammekin työtämme, tiedämme, että elämässä on paljon muutakin. Siksi haluamme sitoutua aktiivisesti sekä kestävään ympäristöön että kestävään yhteiskuntaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, mihin osallistumme, jotta mahdollisimman monella olisi edessään valoisampi tulevaisuus ja vapaa-aika.

Tutkimus ja yhteistyö.

Meille on tärkeää jakaa osaamistamme ja oppia uusia asioita muilta. Näemme yhteistyön keinona edistää yhteiskunnan kehitystä ja tiedonvaihtoa sekä vahvistaa ratkaisujemme ja konseptiemme laatua. Siksi pyrimme yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa julkisella, yksityisellä ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Osallistumme aktiivisesti paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin tutkimusympäristöihin, joissa tutkitaan valaistusalaa ja valon vaikutusta ihmisiin.

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden johtaja.

Tuemme ja osallistumme aktiivisesti erilaisiin verkostoihin ja foorumeihin, joissa työntekijöillämme on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa. Valmentamalla esihenkilöitämme ja johtajiamme haluamme kohdata huomisen työntekijät tulevaisuuden johtajat eturintamassa.

Ihmiset
Vapaa-aika

Aktiivinen vapaa-aika.

Elämä on muutakin kuin pelkkää työtä. Haluamme olla mukana edistämässä työntekijöidemme mielekästä vapaa-aikaa tukemalla paikallisia yhdistyksiä. Meille on tärkeää, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua toimintaan ja lähtee mukaan yhdistyksiin, joissa on aktiivinen naisten, miesten ja nuorten osasto.

Valoisampi tulevaisuus kaikille.

Bright Future -järjestön kautta Fagerhult edistää yhä useamman ihmisen valoisampaa tulevaisuutta levittämällä terveellistä ja ympäristöystävällistä valaistusta Tansanian maaseudulle. Hanke edistää naisyrittäjyyttä, lisää paikallisväestön tuloja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Mallissa on kyse naisten kouluttamisesta ja aurinkokennovalaistuksen toimittamisen tukemisesta maaseudulle, jonne ei ole rakennettu sähköverkkoa.

Bright Future