fagerhult_vbeindex.jpg

AQ-index

Er worden hogere eisen gesteld aan een efficiënter gebruik van energie, zowel uit oogpunt van financiën als milieuvriendelijkheid. De behoefte om de totale lichtkwaliteit in een ruimte te kunnen beoordelen, zowel met betrekking tot de lichtbeleving als de exploitatiekosten, heeft tot het model voor de AQ-index geleid.

De AQ-index (Application Quality Index) is een model dat een manier beschrijft om de lichtbeleving te interpreteren, samen met parameters die het energieverbruik en de exploitatiekosten voor een specifieke ruimte laten zien. Voorbeelden van ruimten in een kantoorpand zijn kantoorruimten en de bijbehorende gangen.

De kwaliteitsindex van de verlichtingsoplossing is gebaseerd op vijf verschillende parameters, die de totale kwaliteit van de verlichtingsinstallatie voor een specifieke ruimte willen laten zien. Eén parameter is de totale lichtbeleving. De bedrijfseconomische parameters houden rekening met energiegebruik, productefficiëntie, lichtregeling en het aanbevolen onderhoud van de verlichting in de ruimte.

De beoordeling van alle parameters is gebaseerd op de verschillende criteria die in tabelvorm worden weergegeven. De uiteindelijke presentatie, die plaatsvindt in de vijfhoek, moet worden gezien als een beoordeling van systeemoplossingen in de ruimte – de lichtbeleving van de ruimte in combinatie met het energiegebruik en de exploitatiekosten van die ruimte. De beoordeling wordt normaliter in de ontwerpfase uitgevoerd door de lichtplanner, maar ook iemand die een bestaande installatie inspecteert kan dat doen.

Parameters voor de beoordeling van de totale AQ-index

Lichtbeleving
Is gebaseerd op de totale VBE-index, d.w.z. een subjectieve beoordeling van de visuele, biologische en emotionele parameters in de ruimte.

Energiezuinigheid
Beschrijft het energiegebruik en is beoordeeld aan de hand van het volgens EN 15193 berekende LENI-getal voor de ruimte. De berekende LENI-index beschrijft het energiegebruik van de ruimte, uitgedrukt in kWh/m², jaar.

Productefficiëntie
Voor armaturen inclusief lichtbronnen – wordt aangegeven als een LLE-index voor alle armaturen in de ruimte. De berekende LLE-waarde uitgedrukt in lm/W.

Lichtregeling
Beschrijft het type regelsysteem dat in de ruimte wordt gebruikt. Aanbevolen onderhoud is het door de lichtplanner aanbevolen interval voor onderhoud van de verlichting in de ruimte met betrekking tot reiniging, service en vervanging van lichtbronnen.

Aanbevolen onderhoud
Is het door de lichtplanner aanbevolen interval voor onderhoud van de verlichting in de ruimte met betrekking tot reiniging, service en vervanging van lichtbronnen.