Levensduur LED-armaturen

Volgens internationale normen wordt de levensduur van LED-armaturen weergegeven via twee gedeclareerde waarden, levensduur van de LED-module en levensduur van de VSA. Om een idee te krijgen van de levensduur van een armatuur, moeten deze gegevens bij elkaar worden opgeteld.

Welke factoren zijn van invloed op de levensduur van het LED-armatuur? Hoe lang de verwachte levensduur zal zijn, is afhankelijk van een aantal factoren:

• Het merk en type van de LED.
• De mate waarin de gekozen LED wordt belast (dat wil zeggen de hoogte van de voedingsstroom).
• Het armatuurontwerp, gezien de temperatuur en materiaalkeuze.
• De keuze van de voeding (driver).
• De omgeving waarin het product wordt geïnstalleerd.

LED-module

De manier om de lichtachteruitgang en levensduur voor LED-armaturen te presenteren is van oudsher bijv. als L80B50 75.000 u of L90B10 50.000 u.
De L-waarde beschrijft de hoogte van de lichtstroom in procenten van de nieuwwaarde die na een aangegeven tijd mag worden verwacht en wordt gecombineerd met een verwachte gebruiksduur of brandtijd. Dit wordt gecombineerd met een B-waarde.

Nieuwe manier om lichtafname aan te geven

De B-waarden en het aantal uren zijn verschillend, zowel tussen producten als tussen armatuurfabrikanten. Dit heeft het voor de klant moeilijk gemaakt om verschillende LED-armaturen te vergelijken. Om de vergelijking te vergemakkelijken, heeft Lighting Europe een document met aanbevelingen gepubliceerd, Evaluating performance of LED based luminaires. De verlichtingsindustrie in Zweden heeft afgesproken om deze aanbevelingen te volgen.

De grootste wijzigingen zijn dat de B-waarde helemaal komt te vervallen en dat de L-waarde voor vaste uren wordt gerapporteerd. Vaste uren voor de L-waarde volgen de meest typische toepassingen, namelijk 35.000 u, 50.000 u, 75.000 u en 100.000 u. Alle L-waarden zullen betrekking hebben op de mediaan, d.w.z. de oude B50, wat echter niet wordt aangegeven. Tijden langer dan 100.000 uur moeten worden vermeden. Een groot voordeel van de nieuwe manier is dat de LLMF automatisch wordt verkregen.

Levensduur LED-drivers

Net als bij andere soorten elektronica, zoals HF-voorschakelapparaten, wordt de levensduur van de driver beïnvloed door het eigen ontwerp, de elektronische componenten waarmee deze is gebouwd en de temperatuur ervan.

Lees meer over de levensduur van LED‘s