LED_life.jpg

Levensduur LED-armaturen

Volgens de meest recente internationale normen wordt de levensduur van LED-armaturen weergegeven via twee opgegeven waarden, levensduur van de LED-module en levensduur van de driver. Om een idee te krijgen van de levensduur van een armatuur, moeten deze gegevens worden samengevat.

De verwachte levensduur is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Keuze van LED (fabricaat en type)
  • Hoe sterk de gekozen LED wordt belast (hoe hoog de voedingsstroom is)
  • Armatuurontwerp (vanwege de temperatuur van de LED of LED-module)
  • Keuze van voeding (driver)
  • De omgeving waarin het product is geïnstalleerd
  • Overige materialen die in het ontwerp gebruikt zijn

Levensduur LED-modules

LED-modules worden weergegeven als L70, L80 of L90. De L-waarde beschrijft de hoogte van de lichtstroom in procenten van de initiële waarde die na een aangegeven tijd mag worden verwacht en wordt gecombineerd met een verwachte gebruiksduur of brandtijd. Dit wordt gecombineerd met een B- of C-waarde.

De B-waarde beschrijft de nauwkeurigheid of variatie. De B-waarde is voor de meeste producten B50, wat inhoudt dat de aangegeven lichtstroom, de L-waarde, gezien kan worden als een gemiddelde waarde. In de B-waarde wordt geen totale uitval van modules meegenomen.

Voorbeeld: L80B50 70.000 h betekent dat de lichtstroom na 70.000 uur overeenkomt met 80 % van de lichtstroom die het product had toen het nieuw was.

De C-waarde staat voor 'catastrophic failures', ofwel een complete uitval. Dat wil zeggen dat er geen licht uit de module wordt verkregen. Deze waarde wordt aangegeven in combinatie met uren. Uitval van een afzonderlijke LED in een module met veel LED's wordt niet als C beschouwd, maar is meegenomen in de B-waarde. De C-waarde kan bijvoorbeeld C10 of lager zijn. C10 betekent dat 10 % van de modules op de aangegeven tijd geen licht zal produceren. De C-waarde is voor standaardmodules die binnenshuis worden gebruikt veel lager (~1%), en vaak kan deze waarde buiten beschouwing blijven. De C-waarde wordt daarom standaard niet aangegeven voor indoor armaturen.

Levensduur driver

De levensduur van drivers wordt niet beïnvloed door zijn design, de diverse elektronische onderdelen en de temperatuur daarvan. Drivers zijn voorzien van een referentiepunt, dat tc wordt genoemd. De temperatuur van dit meetpunt mag nooit hoger zijn dan wat door de fabrikant wordt vermeld. De levensduur van drivers wordt vaak aangegeven als bijvoorbeeld 50.000 uur/10 %. Dat betekent dat als de temperatuur van het tc-punt op een bepaald gespecificeerd niveau wordt gehouden, maximaal 10 % van de drivers binnen de aangegeven tijd zal uitvallen.

Lees meer over levensduur LED-armaturen