Norm EN12464-1

Verlichting van werkplekken 

Sinds 2003 beschikken de lidstaten van de EU over een gemeenschappelijke norm voor de planning van de verlichting van werkplekken.

In augustus 2021 is een bijgewerkte versie van de EN12464 gepubliceerd, die uiterlijk in februari 2022 op nationaal niveau moet zijn worden geïmplementeerd. Voor de Benelux is de norm in het Engels verkrijgbaar via de NEN

Wij hebben de nieuwe Europese norm hieronder samengevat.