parkering.jpg

Parkeerplaats

Bewegwijzering en veiligheid zijn de belangrijkste criteria voor een goed functionerend parkeerterrein. Ongeacht het tijdstip van de dag moet je makkelijk je eigen of een vrije parkeerplek kunnen vinden.

Je moet mensen en auto's die zich over het parkeerterrein bewegen, bijtijds kunnen zien en je moet je veilig voelen op weg van en naar je auto. Daarom is het belangrijk dat de verlichting gelijkmatig is en over het hele terrein wordt verspreid.

Enkele tips:

  • Een masttop-armatuur op 4-6 meter en een optiek die is afgestemd op het verlichten van grote vlakken zijn de juiste keuze voor een goede algemene verlichting en voor het creëren van overzicht.
  • Hoe groter de parkeerplaats, hoe hoger de lichtpunten moeten zitten. 
  • Een lichte bestrating van de parkeerplaats levert beter zicht op.
  • Door de inritten, grenzen en aansluitende wandelroutes van het parkeerterrein te markeren, wordt de ruimte beter gedefinieerd en is het makkelijker om je te oriënteren. Voor dat doel kan het heel goed een boldermodel gekozen worden.

Producten