fagerhult_park.jpg

Sfeervolle parken

Verlichting van groene ruimten en parken verhoogt het gevoel van veiligheid voor mensen. Dat betekent dat je durft om buiten meer te zijn. De aanwezigheid van andere mensen in het park kan het risico op criminaliteit verkleinen.

Gelijkmatige verlichting

Aangename verlichting wordt bereikt met paaltop armaturen. Deze zorgen voor licht met een grote spreiding, zodat het makkelijk is om de omgeving te herkennen en je weg te vinden. Voor meer contrast kunnen bolders of lage lichtpunten gebruikt worden .

Groen verlichten

Grond inbouw armaturen zijn zeer geschikt voor de verlichting van bomen en andere hogere planten.

Welke lichtverdeling nodig is hangt vooral af van hoe het te verlichten object gevormd is. Voor een lange, smalle boom is een armatuur met een smalle bundel het meest geschikt. Het armatuur wordt dichtbij de boom geplaatst. Als de boom een grote kroon heeft, kan een armatuur met brede bundel een fraai effect geven. Het wordt dan geplaatst op een grotere afstand van de boom.

Door een boom te belichten vanuit verschillende richtingen wordt de totale vorm goed zichtbaar. Struiken kunnen worden verlicht met een brede lichtbundel of een bolle lens, zodat het licht deels over de grond verspreid wordt.

De draagkracht van het armatuur

Grond inbouw armaturen zijn er in diverse uitvoeringen die variëren in maximale draagkracht. De keuze is afhankelijk van de belasting; loopt of fietst men eroverheen, of rijden er personenauto’s? Onderzoek hoe het terrein rond het armatuur wordt gebruikt alvorens te beslissen over welk product te gebruiken.

Goed draineren

Bij de installatie van grond inbouw armaturen is draineren erg belangrijk. Zorg voor minstens 30cm drainagemateriaal , bijvoorbeeld grind, onder het inbouwhuis. Als het armatuur in beton of natte grond worden geïnstalleerd kan het noodzakelijk zijn om water af te voeren uit het inbouwhuis middels een drainageslang naar lager gelegen gebieden.

Droog afsluiten

Het is belangrijk de vochtige lucht in het armatuur te laten drogen alvorens het armatuur af te sluiten. Laat het daarom 30-60 minuten branden zonder afscherming. Wanneer het armatuur gesloten wordt en vervolgens afkoelt, ontstaat een vacuüm waardoor het armatuur nog beter afgedicht is. Na het afsluiten, kan het moeilijk zijn om interne vochtigheid te verwijderen.

Slimme lichtregeling

’s Avonds laat en ’s nachts, wanneer er minder mensen buiten zijn, is de noodzaak van een voortdurend verlicht gebieden in de stad minder groot. Met behulp van lichtregeling zijn grote energiebesparingen mogelijk. Installatie van een dynamische multi-step controler kan maar liefst 40 procent energie per jaar worden bespaard. Uit een nieuwe studie in Stockholm blijkt dat de energie consumptie bijna kan halveren door het gebruik van verlichting van Fagerhult met geavanceerde lichtregeling. De stad Stockholm is verantwoordelijk voor dit project in samenwerking met Fagerhult, Tritech en Sust.