Ensuring light meeting places

When the sun starts to set, the city lights slowly come on. People go home to their loved ones or to meet friends. It will soon be evening. An evening filled with expectations and meetings between people.

With the right lighting in the right place, you can fill the city with safe and pleasant meeting places. Our lighting solutions decorate the area during the day and provide good visual comfort in the evening. 

fagerhult_bridge.jpg

Belysning för mötesplatser

Med parkbelysning kan man skapa en behaglig och säker miljö där människor vill vistas även när solen har gått ner. Själva belysningen och armaturerna är en integrerad del av landskapets arkitektur som bidrar till dess form och karaktär.

Vivita och Verda bygger på samma avancerade tekniska lösning, medan de omsorgsfullt avvägda proportionerna och ytfinishen ger dem antingen ett klassiskt eller ett modernt utseende.

Upptäck Vivita & Verda

Light that creates space

To create a sense of security, it is important to be able to survey the space. Omnidirectional post top luminaires are excellent for general lighting. With our range, you can also create welcoming spots within the space and highlight the function and possibilities of various spots. If façades, vertical surfaces and vegetation are illuminated, it is easier for us to get an idea of the shape and size of the space.

fagerhult_on_ground.jpg
fagerhult_simes.jpg

Light that creates identity

Lighting can enhance a space’s layout and help to improve a green area or city centre. Create different looks for different areas using varying lighting effects or RGB solutions.

Energibesparning med nattsänkning

Behovet av fullt upplysta gator och andra miljöer är mindre under sena kvällar och nätter. Att släcka ner belysningen helt kan dock göra att vi känner oss otrygga. Med hjälp av avancerad ljusstyrning är det istället möjligt att tillgodose invånarnas behov och samtidigt spara energi. 

De olika system vi använder för ljusreglering utomhus är integrerade i varje armaturs driftdon och sköter sig själva. Det behövs heller inga externa tillbehör för att få ljusregleringen att fungera. Systemen vi pratar om har många olika namn inom branschen. Vi väljer att kalla det för vad det är – nattsänkning.

Läs mer om nattsänkning

Smart belysning med Citygrid

Citygrid, vårt ljusstyrningssystem för utomhusmiljöer, hjälper människor att känna sig trygga, samtidigt som det sparar energi. Systemet är trådlöst och skalbart – och dessutom enkelt att bygga ut, ändra och optimera.

Läs mer om Citygrid

En framtidssäkrad värld med Zhaga och Nema

Vår målsättning är att skapa en bättre ljussättning i kommersiella, offentliga och privata ljusmiljöer. Med standardiserade lösningar kan vi utöka de möjligheterna ytterligare, till fördel för våra kunder.

Flertalet av Fagerhults utomhusarmaturer kan levereras med ZHAGA- eller NEMA-sockel. Ett hållbart sätt att anpassa våra produkter till en flexibel marknad. Med en eller flera socklar på armaturen kan olika noder appliceras och nya funktioner erbjudas, idag eller i framtiden.

Läs mer om ZHAGA och NEMA

fagerhult_belysning_parken.jpg

Pleasant parks

By lighting up the parks people get a sense of security and dare to stay out more often.


Park lightning
fagerhult_belysning_gatan.jpg

Streets full of life

Light for people in motion on city streets and walking areas.


Lightning on city streets
fagerhult_belysning_torget.jpg

The square is the heart of the city

The lighting should be attractive and create a feeling of security.


Lightning on the square