Onderwijs en leeromgeving

Klaslokalen

Het klaslokaal is een dynamische plek, waar veel onderwijselementen moeten kunnen plaatsvinden. Het is ook een plek waar je je veilig moet voelen en in alle rust moet kunnen werken. Met onze verlichtingsoplossingen willen we graag meehelpen om een inclusieve leeromgeving te creëren.

Klaslokalen

Algemene lichtadviezen 

Alle leeromgevingen vereisen mogelijk een speciale aanpassing, maar er zijn algemene aanbevelingen die voor elke ruimte gelden. Onze oplossingen zijn zo ingericht dat ze voldoen aan alle normen met 500 lx op de lees- en schrijfoppervlakken om visuele taken te vergemakkelijken. Voor een voldoende lichtniveau adviseren wij meerdere rijen armaturen in het klaslokaal te plaatsen. Door de armaturen bovendien te voorzien van sensoren voor daglichtregeling kan het energieverbruik verminderen, maar de leerlingen hebben nog steeds voldoende licht door een aanvulling met incidenteel daglicht.

Zorg er ook voor dat u het aantal armatuurrijen en -eigenschappen afstemt op de grootte en het gebruiksterrein van de ruimte, deels om te grote verschillen te voorkomen, maar ook om een goed omgevingslicht te realiseren. In bijvoorbeeld een klaslokaal, waar gewerkt wordt met vormen en kleuren, is de kleurweergave belangrijk. Standaard op de kleurweergave-index is Ra 80, maar in een lokaal voor beeldende vorming zijn soms waarden van boven de 90 nodig. Voor vakken als handenarbeid, beeldende vorming, techniek en scheikunde is wellicht een aangepaste verlichting nodig.

Voor het plafond geeft de norm 100 lx aan als vereiste. Om de positieve effecten te bereiken die uit de studies van Fagerhult naar voren komen, staan wij een sterkte van 300 lx voor als indirect licht op het plafond. Voor muren vereist de norm minimaal 150 lx. Wij pleiten voor minimaal 250-300 lx voor de muren. Goede verlichting van plafond en muren zorgt voor een goed omgevingslicht en fittere leerlingen die beter presteren.

Neem contact met ons op, dan kunnen we uw volgende project bespreken

We weten dat iedereen te maken heeft met verschillende uitdagingen en behoeften, afhankelijk van wie u bent en in welke fase van het project u werkt. Ons begrip van het complete projecteringsproces maakt het voor u gemakkelijker om het op de juiste manier aan te pakken.