Wat is Double Dynamic Lighting?

Double Dynamic Lighting (DDL) is een nieuw designconcept voor dynamische binnenverlichting. Het wordt toegepast in binnenomgevingen zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Kort uitgelegd wordt de kunstverlichting actief aangepast zodat deze het daglicht aanvult. Zo kunnen creatievere, meer stimulerende en actievere omgevingen worden gecreëerd.

De mens is een biologisch wezen en wordt sterk beïnvloed door licht, zowel de aanwezigheid als de afwezigheid ervan. De biologische factor van verlichting is al lange tijd bekend en erkend (lees meer over Human Centric Lighting). Voor dit aspect van verlichtingsdesign richt het onderzoek zich echter op de psychologische ervaring van verlichting. Hoe beïnvloedt verlichting hoe we ons voelen? Is het mogelijk om met alleen maar dynamische verlichting het humeur en het welzijn van mensen te verbeteren?

In een researchproject aan de Universiteit van Aalborg is onderzoek gedaan waarbij de deelnemers deze dynamische verlichting langere tijd hebben ervaren. Het doel was om te onderzoeken hoe een combinatie van daglicht en slimme dynamische verlichting zou kunnen bijdragen aan een betere gezondheid en beleving van welzijn. De deelnemers aan het onderzoek verklaarden dat de dynamische verlichting de ervaren sfeer comfortabeler maakte. Ze ondervonden ook positieve effecten in hun motivatie, concentratie en workflow.

De resultaten op het gebied van DDL zijn een fantastische hulp bij de planning van toekomstige creatieve werkplekken, zoals scholen of gezondheidsbevorderende zorgomgevingen. Het meenemen van de activiteiten in de planningsfase van de ruimtes is een investering die over lange tijd rendement oplevert. Het is een groot voordeel om verlichting te gebruiken als hulpmiddel om de kwaliteit van het leven te verbeteren voor de mensen die er verblijven.