De dynamiek van het daglicht

Daglicht is het licht dat van nature aanwezig is tijdens het lichte gedeelte van de dag. Het licht komt van de zon en kan bestaan uit directe straling, lichtrefractie of reflectie. Kenmerkend voor daglicht, en dan vooral op het noordelijk halfrond, zijn de grote variaties die zich voordoen in het lichtbeeld; zowel overdag als gedurende het jaar, maar het is ook afhankelijk van het weer. Daarom verandert onze ervaring van de intensiteit en kleurtemperatuur van daglicht voortdurend, zonder dat we daar bij stilstaan.

De biologische mens 

Het is algemeen aanvaard dat het daglicht het menselijke lichaam biologisch beïnvloedt op een positieve manier. Natuurlijk daglicht helpt om ons zenuwstelsel in evenwicht te houden en helpt ook bij de productie van hormonen in het lichaam. Onderzoek heeft uitgewezen dat daglicht ons mensen helpt om te synchroniseren met het natuurlijke ritme van het leven. Te weinig daglicht kan invloed hebben op het vermogen om te slapen, het stressniveau kan omhoog gaan en het kan stemmingswisselingen veroorzaken. Na een operatie kan meer blootstelling aan daglicht ook positieve effecten hebben op patiënten. Gemeenschappelijk voor al het daglicht is dat het het tegenovergestelde van kunstlicht is; het wordt nooit ervaren als statisch of vlak. Kleurtemperatuur, intensiteit en lichtsterkte veranderen en houden ons alert. Dit zijn levende signalen uit de buitenwereld die ons lichaam interpreteert en verwerkt.

Hoe voelt licht aan?

Sinds het ontstaan van de mens hebben we buiten geleefd met de hemel als dak, blootgesteld aan natuurlijk daglicht. Wij zijn nauw verbonden met daglicht en de bijbehorende wisselingen. Veranderingen in het natuurlijke licht beïnvloeden ook nu nog ons humeur en onze emoties. En al is de mens nog steeds in de eerste plaats een biologisch wezen, we moeten ook rekening houden met de psychologische impact die licht heeft op ons welzijn. Hoe wordt het verschillende licht ervaren? Welke emoties associëren we met een bewolkte middag in november in vergelijking met een zonnige ochtend in april?  

Deze diepgewortelde emoties en houding met betrekking tot bepaalde lichtinstellingen zijn nauw verbonden met de dynamiek van daglicht. En dat vormt de basis van het DDL-project.