Lighting for dementia care

Lighting as a tool in age and dementia care

  • Webinar
  • 26 Mar
  • 10:00 (CET)

Vi människor blir äldre, och med en äldre befolkning kommer nya problem och bekymmer. En grupp vårdtagare som har svårt att hålla koll på dagen är demenspatienter. Demens är inte en normal del av åldrandet, även om de flesta personer med demens / Alzheimers är 65 år och äldre.

 

Låt oss berätta om hur innovativ belysning kan underlätta vardagen för denna grupp patienter, baserat på den senaste forskningen om ämnet.

Your hosts

Henrik Clausen

 Director Fagerhult Lighting Academy

Linda Von Essen

Linda is moderating the session. 

Recorded event

Content related to this event