fagerhult_closetohouse.jpg

Gemensamhetsytor

Ljussättning av de sociala ytorna i ett bostadsområde ska inte bara hjälpa till att öka känslan av trygghet, utan också underlätta den sociala interaktionen människor mellan. Rätt belysning på rätt plats kan framhäva området, skapa attraktiva mötesplatser och kanske till och med bidra till ökad sammanhållning.

De sociala ytorna sätter människorna i centrum och därmed är det viktigt att belysningen inte bländar. Det är bättre att ha fler, men svagare ljuspunkter än få och starka. Resultatet blir ett jämnare ljus vilket upplevs mer behagligt.

Att tänka på

  • Välj armaturer som kan bli ett dekorativt inslag även dagtid när belysningen är släckt.
  • Använd gärna belysning på olika höjder för att definiera utomhusrummet, vilket ger ett trevligt intryck. 
  • Stolparmaturer passar utmärkt som allmänbelysning, då ljuset sprids över en större yta. 
  • För en mer markerad belysning används ofta pollare med en lägre ljuspunktshöjd. En pollare kan också skapa ljuseffekter på marken vilket kan hjälpa till att accentuera objekt eller nivåskillnader i miljön. 
  • Ljus på fina detaljer som bänkar, vatten och grönska kan hjälpa till att stödja både den sociala interaktionen och den rumsliga uppfattningen. 
  • Välj så hög IK-klassning som möjligt för armaturer på utsatta platser. Tänk på att en vacker plats sällan blir vandaliserad lika ofta som en något tristare plats. 

Produkter

Azur Stolpe LED

Gå till produkt

Azur Pollare LED

Gå till produkt

On Ground LED

Gå till produkt

Minilift Square

Gå till produkt

PoleLITE

Gå till produkt

Concrete pollare

Gå till produkt

Rondo G2 Power stolpe

Gå till produkt

Rondo G2 Visual Twin

Gå till produkt

Microslot Square vägg

Gå till produkt

Det är viktigt att belysningen på lekplatser inte bländar vare sig de som leker eller de som står bredvid.

Att tänka på

  • Komplettera stolpbelysningen med belysning av omgivande vegetation för att öka känslan av trygghet.  
  • Alla barn har olika förutsättningar. Lekplatsen ska passa både små och stora barn men även de med funktionsnedsättningar. 
  • Barn behöver leka även när det är mörkt. Tänk på att belysa lekplatsen under kvällar och under den mörka årstiden.

Produkter

Azur Stolpe LED

Gå till produkt

On Ground LED

Gå till produkt

PoleLITE

Gå till produkt

Minitwist

Gå till produkt

Movit Rectangular

Gå till produkt