Belysning för skola och lärmiljöer. 

För att kunna planera framtidens lärmiljöer, måste vi sätta oss in i vad morgondagens användare behöver. Dagens elever har helt nya referensramar, kunskaper och utgångspunkter att ta med i beräkningen – erfarenheter som aldrig funnits tidigare.

Utgångspunkten för arbetet med nybygge, eller renovering, av skolor är att utvärdera hur en hållbar och välfungerande lärmiljö ser ut. De beslut vi tar idag, och de effekterna det ger, ska vi leva med i många år. Vi vill bidra till hållbara lärmiljöer, där varje elev kan känna sig trygg och få möjlighet att växa.

img

Innovator

En demokratisk
lärmiljö.

En välplanerad lärmiljö ökar elevens möjligheter att ta del av utbildningen. Malin Valsö, leg. psykolog och författare, ger här en insiktsfull och praktisk beskrivning av hur du, med enkla medel, får ut det mesta av din fysiska lärmiljö och skapar utrymmen för bättre studiero och ökad trygghet.

Läs mer i Innovator

Låt oss upplysa dig!

Olika typer av belysningslösningar passar för olika moment och lärmiljöer i skolans värld. Vi hjälper er att skapa energieffektiva och hållbara belysningslösningar för framtidens skola.

Till ljusguiderna

 

 

 

 

 

 

 

img

Innovator

Vi lär livet ut.

Det livslånga lärandet behandlar varje individs möjlighet, och ansvar, att utvecklas och lära sig nya saker livet ut. Men hur kan man främja det livslånga lärandet, när skolan ringt ut?

Mer om livslångt lärande

Människan i fokus

Vi har alltid människan i fokus i våra belysningslösningar och vet att rätt anpassat ljus, ger den bästa effekten. I skolans värld är detta än mer viktigt, då eleverna behöver behålla koncentrationen under långa arbetspass.

Mer om människocentrerat ljus

paperclip

Ljusstyrning för klassrum

Skolan är en plats för lärande och stimulans, där belysningen är ett effektfullt medel för att förhöja undervisningen. Med vårt ljusstyrningspaket kan ljuset anpassas efter olika lärmoment, och underlätta den kognitiva processen. Att det dessutom sparar energi och är lätt att använda, det är en bonus i sammanhanget 

Vi erbjuder lösningar med e-Sense Organic för kompletta framtidssäkrade installationer, speciellt anpassade för klassrum. Smart, hållbart och långsiktigt.

Referens

Linnaeus University

Referens

Majåkerskolan

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.