parkering.jpg

Parkering

Vägledning och säkerhet är de viktigaste kriterierna för en väl fungerande parkeringsplats. Oavsett tid på dygnet ska det vara lätt att hitta sin egen eller en ledig parkeringsplats.

Människor och bilar som rör sig över parkeringsplatsen ska kunna upptäckas i god tid och man ska känna sig trygg på vägen till och från bilen. Därför är det viktigt att belysningen är jämn och sprids över hela parkeringen.

Att tänka på

  • En stolparmatur på 4-6 meter och en optik som har anpassats för att belysa stora ytor är ett bra val för att ge ett bra allmänljus och skapa överblick.
  • Ju större parkeringsplatsen är desto högre bör ljuspunkterna sitta. 
  • En ljusare ytbeläggning på parkeringsplatsen ger bättre synförhållanden.
  • Genom att markera parkeringens infarter, gränser och anslutande gångstråk bidrar man till att definiera rummet och underlätta vidare orientering. För det ändamålet kan det även vara lämpligt att välja en pollare.

Produkter

Conledo G2 830 CLO

Gå till produkt

Conledo G2 740 CLO

Gå till produkt

Evolume 1 730 CLO

Gå till produkt

Evolume 1 740 CLO

Gå till produkt

Vialume 1 830 CLO

Vialume 1 är idealisk för stadens gator, gång- och cykelvägar, samt mindre parkeringsplatser.

Gå till produkt

Vialume 1 740 CLO

Vialume 1 är idealisk för stadens gator, gång- och cykelvägar, samt mindre parkeringsplatser.

Gå till produkt