Discovery

De rundstrålande Discovery och Discovery Space är armaturer med många användningsområden, tack vare sin robusta konstruktion men samtidigt nätta utförande. Tillbehören till Discovery breddar serien ytterligare samt tillför ett dekorativt inslag.

Både Discovery och Discovery Space kan monteras ytmonterade och infällda efter behov, vid ytmontage ger armaturerna släpljus på ytan bakom.

Formspråket har Discovery-serien gemensamt med AllFive och Aqua vilket gör dem lätta att placera tillsammans.

Design Wilma Daemen.

Produkter

Discovery Space

Discovery

Applikationsområde