Isikuandmete poliitika

Fagerhults Belysning AB (edaspidi „Fagerhult”, „meie” või „ettevõte”) kaitseb alati teie eraelu puutumatust ja mõistab teie isikuandmete õige käitlemise tähtsust. Me kogume erinevat liiki isikuandmeid sõltuvalt teie rollist (klient, veebilehe külastaja või muu) ning oleme seetõttu otsustanud jagada alltoodud teabe erinevatest olukordadest lähtudes.

Kui Fagerhult töötleb teie isikuandmeid, on teil alati õigus taotleda registri väljavõtet, et saada teavet, milliseid teie kohta käivaid isikuandmete me töötleme, samuti võite teatud tingimustel taotleda andmete kustutamist ja ebaõige teabe parandamist. Lisaks on teatud juhtudel võimalik taotleda andmete ülekandmist.

Kogu isikuandmete töötlemine toimub EL-is/EMP-s, välja arvatud töötlemine, mis on seotud teenuseosutajaga ClickDimension, keda me kasutame turundusteabe saatmiseks ja kes asub Ameerika Ühendriikides. Selle teenuseosutaja puhul rakendab Fagerhult piisavaid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete turvaline käitlemine.

Kõigi isikuandmete vastutav töötleja on järgmine isik:

Fagerhults Belysning AB, 556321-8659
556 80 Habo, Rootsi

Fagerhulti veebilehe külastajad ja uudiskirja tellijad

Fagerhult on arendanud välja veebiteenuseid eesmärgiga teavitada uudistest, turundada tooteid ning teha dokumentatsiooni ja programme lihtsalt kättesaadavaks. Kogutavaid isikuandmeid kasutatakse ettevõtte veebisaitide, toodete ja teenuste arendustöö toetamiseks. Me paneme kokku ka oma veebisaitide külastusstatistika, vt teavet küpsiste kohta.

Andmed, mida kogume meie uudiskirja saajaks registreerumise korral, on nimi ja e-posti aadress. Neid andmeid kasutame ainult uudiskirja postituste administreerimiseks. Teil on õigus igal ajahetkel postituste tellimine lõpetada. Muudes formularides, näiteks kontaktivõtu- ja üritustele registreerumise formularides, kuuluvad kogutavate andmete hulka nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, ametinimetus ja huvipakkuv teema. Nende andmete põhjal saab Fagerhult teiega ühendust võtta ja asjakohase teabe esitada.

Meie veebilehe külastamise või veebilehel formularide täitmise teel kogutud isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslik alus on nõusolek. Andmeid ei säilitata kauem kui konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik. Seejärel sorditakse ebavajalikud andmed välja, lähtudes ettevõtte sortimispõhimõtetest.

Minu ettevõte/tööandja on Fagerhulti klient

Fagerhult kogub oma klientide ja nende töötajate andmeid ulatuses, mis on vajalik kliendisuhte haldamiseks ja meie kohustuste täitmiseks tarnijana, näiteks tarnete teostamiseks ning tõhusa ja personaalse klienditoe pakkumiseks. Meie poolt töödeldavate isikuandmete hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, ostuajalugu ja muu teave, mida te kliendi / kliendi töötajana jagate, kui suhtleme näiteks klienditoe küsimustes.

Kliendiüritused

Fagerhult korraldab regulaarselt kliendiüritusi. Ürituste ettevalmistamise ajal võidakse koguda täiendavaid andmeid spetsiaalsete toidusoovide või reisikorralduse kohta, et planeerida ja läbi viia meeldivaid ja huvitavaid sündmusi. Sellistel juhtudel käitleb andmeid Fagerhult ja andmed kustutatakse kohe pärast ürituse läbiviimist. Majutust puudutavaid andmeid töötlevad Fagerhult ja meie koostööpartnerid.

Kliendihaldus- ja ressursiplaneerimissüsteemid (CRM/ERP)

Me töötleme isikuandmeid oma kliendihaldus- ja ressursiplaneerimissüsteemides eesmärgiga luua suhteid, viia läbi müügitegevusi ja korraldada kohandatud otseturundust. Isikuandmete kogumist alustatakse pärast teie käest nõusoleku saamist või huvide kaalumise alusel, kui meie arvates on isikuandmete töötlemine ärilistel eesmärkidel selgelt vajalik.

Eelnimetatud süsteemides töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus ja ettevõte, kus te töötate. Ebavajalikud andmed sorditakse regulaarselt välja, lähtudes ettevõtte sortimispõhimõtetest.

Turvalisus 

Tunneme uhkust selle üle, et olete meie klient või et meil on muu eespool kirjeldatud põhjus teie isikuandmete töötlemiseks. Seetõttu peame teie eraelu puutumatuse kaitsmist oluliseks. Teabe kaitsmiseks veebilehitsejast Fagerhultile edastamise käigus kasutame turvalisi SSL-tehnoloogial põhinevaid ühendusi. Samuti kasutame ettevõttesiseseid turvameetmeid, et piirata juurdepääsu andmebaasidele, mis sisaldavad tuvastatavaid isikuandmeid.

Fagerhult sotsiaalmeedias

Fagerhulti sotsiaalmeediakontodelt leiate muu hulgas uudiseid, inspireerivaid ideid ja infot vabade töökohtade kohta. Meie kontode administreerimise ja modereerimise ning kontodel Fagerhulti nimel teabe postitamise eest vastutavad eeskätt järgmised isikud: 

• konkreetses regioonis turundustegevuse eest vastutavad töötajad,
• Fagerhulti peakontoris digitaalse strateegiaga tegelevad töötajad,
• Fagerhulti personaliosakonna töötajad, teatud juhtudel ka koostöös meie partneriga Jobylon,
• konkreetse regiooni müügiettevõtete kontaktisik.

Sotsiaalmeedia all peetakse silmas näiteks järgmisi saite:

• Facebook,
• Instagram,
• YouTube/Vimeo,
• LinkedIn,
• Google Plus,
• Twitter,
• blogid ja arutelufoorumid.

Veebilehel on teil võimalik esitada küsimusi meie toodete, edasimüüjate ja erinevate kontorite kohta. Pidage meeles, et teie postitused meie veebilehel ei tohi mõjuda solvavalt ega teisi inimesi haavavalt.

Küsimustele vastame argipäeviti tööajal (umbes kl 8.00–17.00) esimesel võimalusel.

Jätame endale õiguse eemaldada solvavad, asjasse mittepuutuvad ja rassistlikud postitused ja kommentaarid.