fagerhult_LED_Drivers_1_7.jpg

Drift

Drift av lysdioder eller LED-moduler krever spesielt tilpassedeforkoblinger, som kalles drivere. Disse konverterer 230 V-nettspenningtil passende verdier for drift av komponenten. Det er viktig atdriftsutstyret er beregnet for og godkjent for drift av lysdioder. Defleste drivere som er tilpasset, er dessuten produsert som SELV, noesom innebærer at selve dioden eller armaturdeler ikke må beskyttesmot berøring. Det finnes også LED-moduler som kan kobles direktetil nettspenningen. Ulempen er en lavere effektivitet samt begrensetmulighet til lysregulering.

Det finnes i hovedsak to ulike former for drift av LED-moduler/armaturer: konstant strøm eller konstant spenning.

 

fagerhult_led_konstantstromsdrift

Ved konstantstrømspenning er tilkoblede LED-er koblet serielt til driver.

Konstantstrømdriften innebærer som navnet tilsier, at tilkoblede dioder drives av en konstant strøm som til vanlig ligger på 350, 500, 700 eller 1050 mA. Spenningen i kretsen avhenger av antall seriekoblede dioder. Hver diode har en fremspenning, og ved seriekobling plusses denne fremspenningen på med tilsvarende antall dioder. En downlight med 3 dioder laget for å fungere med en driver med konstantstrøm får en sekundærspenning på ca. 9 V DC (3⊗3 V). Kobles flere armaturer i serie mot felles forkobling, skal spenningen multipliseres med antall armaturer.

SELV-begrensning i NEK EN 60598-1 (armaturstandard): For IP 20-armaturer gjelder maks. 60 V DC, og for armaturer med høyere kapslingsklasse enn IP 20 gjelder 30 V DC. Dette er under forutsetning av at diodene kan berøres. Er de beskyttet, er tillatt spenning 120 V DC. Det må alltid tas hensyn til armaturens sertifisering og hva slags driver som anbefales.

fagerhult_led_parallellt_kopplade

Ved konstantspenning er tilkoblede LED-er koblet parallelt til driver.

Konstant spenning brukes som regel til LED-produkter med et stort antall dioder, f.eks. LED-lister eller LED-produkter med funksjonen lysende linje. Den konstante spenningen er vanligvis 8, 10, 12, 24 eller 48 V DC. Flere LED-produkter kan parallellkobles til felles driver forutsatt at denne håndterer tilkoblet belastning. Man må huske på spenningsfallet i ledninger, som beregnes likt som for tradisjonelle lavspenningsinstallasjoner. Uansett type drift er det viktig at driveren er riktig tilpasset den typen LED-armatur som skal brukes. Polariteten er også viktig, ettersom det er likespenning (DC) som gjelder. Feil valgt eller feilkoblet driver kan skade eller ødelegge tilkoblede LED-armaturer.

Lysregulering

Lysregulering skjer profesjonelt ved bruk av drivere med såkalt pulsbreddemodulering (ofte forkortet PWM). Tilkoblet belastning drives da med en teknikk bestående av firkantbølge med varierende frekvens. Belastningen slås på eller av med høy frekvens. Dette oppleves som at lysnivået endres. Drivere med PWM fås med ulike typer kontrollgrensesnitt som DALI, DSI, DMX 512 og switchDIM. PWM-enheter er også tilgjengelige som løse enheter som kan kobles mellom drivere med konstant spenning og belastning.