Intervju

"Vi vågar!"

Belysningsindustrin har möjlighet att axla ledarrollen i arbetet för mer energieffektiva och hållbara lösningar. Det är dags att utmana vårt arbetssätt och skapa nästa förändring. Möt Niclas Thulin och Nina Ström, som är två av drivkrafterna bakom vårt hållbarhetsinitiativ.

Varför sker detta nu?

Nina: ”Införandet av LED var det första, viktiga steget mot ett mer hållbart samhälle. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi kan, och måste, bli mer hållbara för allas framtid.”

Niclas: ”Vi är ödmjuka inför den här utmaningen och påstår inte att vi är några experter på området – åtminstone inte ännu. Men vi är inställda på att både förändra och agera. Vi kommer säkert att göra misstag, men vi kommer lära oss under arbetets gång. Vi vågar!”

Vad kan Fagerhult göra?

Nina: ”Vi har genomfört omfattande livscykelanalyser av tre representativa armaturer ur Fagerhults sortiment. På så sätt kunde vi identifiera inom vilka områden Fagerhult har störst förbättringspotential. Det gav oss också ett underlag att kunna mäta effekterna över tid. Nu är det är dags att omvandla det till handling.”

Niclas: ”Vår analys visade att det viktigaste i dag är att minska armaturernas energiförbrukning när de används. Att bygga in smarta sensorer i fler av våra armaturer kommer att göra en stor skillnad. Detta, i samband med att energimixen som används blir allt mer miljövänlig, kommer effekterna av energiförbrukningen att minska. Framöver kommer därför materialvalet att vara av större betydelse, för att minska vårt koldioxidavtryck. Så redan nu riktar vi in oss på innovativa, förnybara eller återvunna material i vår produktutveckling.”


Vilka utmaningar ser ni?

Niclas: ”I och med att ljusstyrning är en väldigt effektiv lösning för att minska energiförbrukningen, så måste den vara enkel att använda. Användarperspektivet är därför mycket viktigt. Vi kommer därför alltid att prioritera kunskapsutbyte och att utveckla användarvänliga lösningar.”

Nina: ”Några viktiga utmaningar är att införa cirkulära affärsmodeller och implementera ett större hållbarhetsfokus i vår befintliga verksamhet. Vi kommer att ta fram smarta lösningar i nära samarbete med våra kunder och partners, som kan vara allt från att erbjuda prenumerationstjänster till uppgraderingspaket för att kunna förnya och effektivisera befintliga armaturer.”