GrowthHeader.png

Vi kommer att utmana oss själva att finna nya vägar och agera
– för en bättre miljö och en ljusare framtid.

five.png

Vi strävar efter att uppnå långsiktiga mål inom våra fem prioriterade åtgärdsområden senast 2030.
Samtliga områden är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

UnLogo.png

MindCopy2.png

Lighting Ergonomics.

God belysning är oerhört viktigt för människans välbefinnande och påverkar vår hälsa och sinnesstämning positivt. Fagerhult har en lång tradition och erfarenhet av att skapa belysningslösningar för ökad produktivitet och kreativitet inom applikationer som skola, kontor och hälso- och sjukvård.


Vårt mål är att vara ledande inom utvecklingen av belysningslösningar som främjar välbefinnande och kreativitet.

five
five

Conscious Production.

Vi har redan påbörjat vår resa mot en mer medveten produktion genom att använda 100 % förnybar vattenkraft för att driva maskinerna och tekniken i vår svenska fabrik.


Vårt mål är att vår produktion ska vara energipositiv, vilket innebär att vi kommer att producera mer förnybar el än vi förbrukar. Ett sätt att uppnå detta är att bland annat investera i solenergi.

HeartCopy.png

Energy Efficiency.

Vår största möjlighet att göra skillnad i dag är att minska den energi som våra armaturer förbrukar när de används.


Vårt mål är att minska energiförbrukningen i alla våra belysningslösningar tack vare integrerad ljusstyrning.  

Pure Materials.

Vi kan minska vår miljöpåverkan avsevärt genom att välja innovativa material.


Vårt mål inom produktdesign är att våra produkter ska bestå av minst 80 % förnybara eller återvunna material.


2021 lanserar vi en innovativ armatur i ett, för branschen, helt nytt material, Solid Board.

ActionCopy.png

Empowering People.

Som ledande aktör inom belysningsbranschen har vi ett socialt ansvar att bidra till personlig utveckling och goda levnadsvillkor, både inom företaget och i världen.


Vårt mål är att förändra människors liv genom personlig utveckling och mångfald. Vi kommer att utöka våra samarbeten där vi kan sprida kunskap och göra skillnad.

five

Tre frågor till drivkrafterna
bakom vårt hållbarhetsinitiativ.

 
Läs intervjun med Nina och Niclas

Våra produkter gör framtiden ljusare.
Inte mörkare.

 
Läs mer om våra hållbara val idag


Hållbarhetsdokument

Sedan 2017 är vår Hållbarhetsrapport är en del av Fagerhult Groups årsredovisning.

Läs Hållbarhetsrapporten (externlänk)

Läs vår hållbarhetspolicy